Bijlage voor aanvraag ‘Schoolkracht’ subsidie

Tot 15 januari 2021 kun je een beroep doen op de subsidieregeling ‘Schoolkracht’ (tot maximaal € 30.000,- per school). Het doel is […] ‘’dat scholen lerende, professionele organisaties worden én blijven en duurzame schoolontwikkeling in het funderend onderwijs wordt versterkt”. HELDER Onderwijsadvies heeft een visie geformuleerd op de vier thema’s van de subsidieregeling. Uit de beschrijvingen zijn doelen af te leiden die in de aanvraag gebruikt kunnen worden.

Download de bijlage door te klikken op onderstaande afbeelding.

Klik hier voor de subsidieregeling van de overheid.

Meer informatie over het methodeoverstijgende onderwijsplansysteem Focus PO: www.focuspo.nl

Menu