Een serie blogs: De meerwaarde van Focus PO

In november 2020 is de vernieuwde versie van Focus PO live gegaan. De tool ondersteunt het proces van Opbrengstgericht Passend Onderwijs zoals dit staat beschreven in de publicatie ‘groepsplanloos werken in de basisschool’ (Gijzen, van Hasselt, 2016). Tevens biedt de tool praktische overzichten op school- groeps- en leerlingniveau. Alle overzichten vormen in samenhang een heldere ondersteuning van het kwaliteitsbeleid en het proces van verantwoording. HELDER Onderwijsadvies begeleidt en adviseert basisscholen bij de invoering van Focus PO. In een serie blogs gaan adviseurs van HELDER Onderwijsadvies in op de meerwaarde van Focus PO in de dagelijkse praktijk. 

Vanaf 12 januari 2021 vind je hier eens in de twee weken een nieuwe blog.


Menu