De meerwaarde van Focus PO

BLOG+

In november 2020 is de vernieuwde versie van Focus PO live gegaan. Dit onderwijsplansysteem ondersteunt het proces van Opbrengstgericht Passend Onderwijs zoals dit staat beschreven in de publicatie ‘Zes uitgangspunten van Opbrengstgericht Passend Onderwijs. De planmodule van cruciale leerdoelen en de praktische overzichten op school- groeps- en leerlingniveau vormen in samenhang een heldere ondersteuning van het kwaliteitsbeleid en het proces van verantwoording. HELDER Onderwijsadvies begeleidt en adviseert basisscholen bij de invoering van Focus PO. In BLOG+ gaan adviseurs van HELDER Onderwijsadvies in op de achtergrond van het invoeren van Opbrengstgericht Passend Onderwijs.

Blog 1: Passende leerroutes

Steeds vaker hoor je scholen zeggen dat ze meer flexibel om willen gaan met de methode omdat deze niet altijd aansluit bij de behoeften van de leerlingen in de groep. Dit terwijl scholen opbrengsten moeten behalen die passend zijn bij de schoolpopulatie. In dit blog gaat Menno van Hasselt in op de aandachtspunten van het flexibeler inzetten van de methode als een ‘bronnenboek’.

BLOG+ is te volgen via de publicatiepagina.

Menu