Focus PO ontwikkelingsplanning

Ontwikkeling

Focus PO transformeert naar een methode-overstijgend onderwijsplansysteem voor het primair onderwijs. Dit proces is in het najaar van 2020 ingezet en verloopt soms sneller en soms trager dan vooraf is te voorzien. In de ideale ontwikkelsituatie moeten techniek, vormgeving, inhoud en menskracht volledig op elkaar aansluiten. Als dat even niet lukt dan gaat kwaliteit voor. Om die ‘kwaliteitsruimte’ te creëren wordt de planning in kwartalen aangegeven. Veel onderdelen van het Focus PO worden in overleg met het scholenveld ontwikkeld. Heb je zelf ideeën of wensen, laat dan een bericht achter via het contactformulier

Planning

4e kwartaal 2020
Migratie Focus PO en nieuwe vormgeving 

Schaal schoolweging en leerlijnenbalken 

Ambitieprofielen en referentieniveaus E8 (beheer) 

Samenstelling schoolaanbod (beheer) 

Planningslus blokplan cruciale leerdoelen 3-8 


1e kwartaal 2021
Curvemodel referentieniveaus 

Werkplan, ik-doelen per leerling, vindplaatsen in lesmethodes 

Koppeling toetsaanbieder Diataal
 
Koppeling toetsaanbieders Boom en Bureau ICE
Beredeneerd aanbod 1-2 (beheer)
Registratie eindtoets basisonderwijs (beheer)
Betrokkenheid

2e kwartaal 2021
Respons op de leerroutePlanningslus thema’s cruciale leerdoelen 1-2
Planmonitor (beheer)
Interventies en ontwikkelingsperspectieven
School- en groepsoverzichten cruciale leerdoelen en betrokkenheid
Schoolaanbod
Leerlingrapporten


3e kwartaal 2021
Focus S(B)O
Bestuursmodule


Bovenstaande planning is tevens hier te vinden.

Menu