Webinar op 30 juni 2021

Groeibewust Kleuteronderwijs: spelend lesgeven aan jonge kinderen

We weten dat kleuters (meer) leren …
… in betekenisvolle situaties uit de leefwereld
… door spelend te leren
… door creatief-handelend bezig te zijn
… van een leerkracht die vanuit leerdoelen werkt
… van een sensitief-responsieve leerkracht

Als we dit weten, hoe richten we ons kleuteronderwijs dan zo in dat je leerlingen zoveel mogelijk laat groeien in de breedste zin van het woord? Dat doen we met behulp van een beredeneerd aanbod dat vanuit leerdoelen wordt samengesteld. Hiervoor gebruiken we het softwareprogramma Focus PO 1-2

Het beredeneerde aanbod heeft twee componenten: een regulier aanbod en een thematisch aanbod. Het reguliere aanbod is rijk, gedifferentieerd, gevarieerd en realistisch. Hierin kunnen alle kleuters zelf ontwikkelen vanuit hun eigen zone van actuele ontwikkeling. In het thematische aanbod brengen we leerlingen in kleine groepjes bewust in de zone van hun naaste ontwikkeling. 

Hoe je een beredeneerd aanbod samenstelt, hoe je een themaplanning maakt en uitvoert en hoe je spelend lesgeeft zodat er Groeibewust Kleuteronderwijs ontstaat, Ynte geeft je de antwoorden. Het webinar bevat praktische voorbeelden en illustraties uit Focus PO 1-2. Dit is een herhaling van het webinar op 10 juni (dus geen vervolg).

Datum en tijd: donderdag 30 juni om 15:00u (60-90 minuten)
Inschrijven voor het webinar klik hier of scan de QR-code.

Menu