Begeleiding bij keuze rekenmethode

Doel: Je beschikt over voldoende informatie om een passende keuze te maken voor een rekenmethode voor jullie school.

Voor wie: IB'er / kwaliteitscoördinator, Leerkracht, Schoolleiding

Accreditatie: Nee

Inschrijving: Team

Locatie: op school

Inhoud

Ben je op zoek naar een nieuwe methode voor rekenen? Wij zijn een onafhankelijk onderwijsadviesbureau en begeleiden je bij het maken van een keuze die past bij de visie van jouw school. Als deze visie nog niet helder is, bespreken we die eerst. Wij hebben kennis van de meest recente methodes en kunnen advies geven op basis van deze kennis én ervaringen van scholen die deze methodes reeds gebruiken.

Wat ga je leren?

Wanneer je de keuze maakt voor een nieuwe rekenmethode, wil je dit vanuit visie en op een gedegen manier doen. Helder Onderwijsadvies helpt schoolteams hierbij. Vanuit onze achtergrond zijn wij niet alleen in staat de algemene technische en organisatorische kant van de methodes te belichten, maar ook de koppeling te maken naar de eigenheid van de school en het team.

Je leert hoe je vanuit visie een keuze maakt welke richting je als school op wilt gaan. Aan de hand van een passende criterialijst kun je op basis van kennis een gedegen keuze maken voor de implementatie van een nieuwe rekenmethode.

We doorlopen de volgende stappen:

  1. We gaan met elkaar in gesprek en bepalen samen welke onderwijskundige visie en wensen er passen bij de leerlingpopulatie en het schoolteam.
  2. We analyseren en evalueren de huidige rekenmethode en de werkwijze op school.
  3. Er wordt een werkgroep rekenen gevormd.
  4. We geven informatie over de aanwezige rekenmethodes. Daarnaast kunnen we ondersteuning bieden om vanuit een objectieve visie verschillende methodes naast elkaar te leggen.
  5. Je kiest als school maximaal drie rekenmethodes om uit te proberen in de praktijk en verzamelt data van leerkrachten op basis van een checklist.
  6. We evalueren de ervaringen en komen samen tot een passende methode.
  7. Implementatie van de rekenmethode. Mocht de keuze zijn gevallen op een methode van Malmberg of Noordhoff, dan kunnen we je ook begeleiden bij de implementatie van deze methode. Het gaat dan om de methodes De wereld in getallen 5, Pluspunt 4 of Getal & Ruimte Junior.

De opbrengst

  • 1 De school kan een gedegen keuze maken voor een rekenmethode of weet welke stappen er gezet kunnen worden op weg naar die keuze.

Aanbevolen literatuur

Checklist bij de keuze voor een nieuwe rekenmethode

Bekijk

Trainers

Marjolein Veuger

Kimberly de Jong – Vermeulen

Ynte Essers

Emila Bijl

Delen: