ADVISERING

Stevige conceptuele basis

Waarmee kunnen wij je helpen?

Soms past het beter bij de ontwikkeling van een school om een deel van de invoering uit te laten voeren of om daarbij geadviseerd te worden. Bijvoorbeeld om een keer de schoolbespreking voor te doen, te helpen met de invoering van Focus PO, groepsplanloos werken verder inhoud te geven of om feedback te geven op onderwijsplannen en/of groepsoverzichten. Het komt ook voor dat de schoolbespreking leidt tot nieuwe vragen met betrekking tot specifieke vakdidactiek of instructievaardigheden. Ook hierbij kunnen wij je helpen.

Waarderingskader Inspectie van het Onderwijs

Al onze advisering is erop gericht de onderwijskwaliteit op school zo te verbeteren en te borgen dat de school passende opbrengsten behaalt op het gebied van taal en rekenen. We sluiten aan op het onderzoeks- en waarderingskader van de Inspectie van het Onderwijs en focussen onze dienstverlening op de standaarden aanbod (OP1), Zicht op ontwikkeling (OP2), Didactisch handelen (OP3) en Kwaliteitszorg (KA1). Wij verbinden altijd met het ambities die de school heeft met het oog op de te behalen onderwijsresultaten (OR1). Niet alleen op cognitief gebied, maar ook op het gebied van Sociaal Emotioneel Leren en Metacognitie.

Opbrengstgericht Passend Onderwijs

De 6 uitgangspunten van Opbrengstgericht Passend Onderwijs vormen de ruggengraat van onze adviezen. Je herkent ze in elke training of elk adviesgesprek dat je met ons voert. De uitgangspunten verhogen de betekenis die teamleden geven aan de opbrengsten en zicht op de ontwikkeling van leerlingen. Ook dragen ze bij aan het behapbaar houden van het onderwijs.  De uitgangspunten zijn uitvoerig beschreven in tal van publicaties over thema’s zoals de schoolweging, opbrengstgericht werken aan gedrag, personaliseren van het onderwijs of groepsplanloos werken.

Meer weten?

Wil je meer weten over ons aanbod of Focus PO? Wij verzorgen presentaties op bestuursniveau over thema’s zoals de schoolweging, cruciale leerdoelen of de referentieniveaus. Geïnteresseerd? Neem dan contact op. Wij bespreken graag de mogelijkheden.

Menu