Inhoud

HELDER Onderwijsadvies voert regelmatig audits uit voor scholen en schoolbesturen. Veelal worden ze gebruikt als ‘tussenmeting’ of als ‘startmeting’. Audits zijn gericht op de kwaliteitsgebieden van het waarderingskader van de Inspectie van het Onderwijs*, in het bijzonder op Aanbod (OP1), Zicht op ontwikkeling en begeleiding (OP2), Pedagogisch-didactisch handelen (OP3), Resultaten (OR1) en Visie, ambities en doelen (SKA1).

De audits die HELDER Onderwijsadvies uitvoert, zijn ontwikkelingsgericht. Dat wil zeggen dat er niet alleen wordt beoordeeld, maar vanuit de boordeling ook wordt geadviseerd. Dit advies wordt geplaatst binnen de doelstellingen die de school of het schoolbestuur voor ogen heeft.

Programma

Audits duren meestal één dag, afhankelijk van de wensen van de aanvrager. Het omvat gesprekken met diverse onderwijsprofessionals, observaties, documentenonderzoek etc. Het resultaat is een ontwikkelingsgericht auditrapport waarmee elke organisatie vooruit kan.

Auditorentraining

HELDER Onderwijsadvies traint regelmatig auditoren. In deze training gaan inhoud en gespreksmethodiek hand in hand. De kern van de inhoud wordt gevormd door de vraag: ‘wat zie/hoor je als een indicator uit het inspectiekader beoordeelt?’ De gesprekken worden gevoe(r)d vanuit de methodiek die Clean Language heet. De auditor interacteert dan op een wijze die geschoond is van aannames, suggesties en oordelen. Hierdoor wordt het maximum aan informatie verzameld en voelt de gesprekspartner zich eveneens gewaardeerd. 

Contact

Interesse? Neem contact op via het contactformulier om de mogelijkheden te bespreken.

* Gericht op het herziene onderzoekskader 2021 van de Inspectie van het Onderwijs.