Besturen

Wij vinden dat een leerkracht samen met een bestuurder aan de hand van dezelfde data moet kunnen praten over de opbrengsten op groeps-, school- en bestuursniveau aan de hand van dezelfde data. De overzichten van Focus PO maken dit mogelijk…..

Daarom kiezen steeds meer schoolbesturen ervoor om de schoolopbrengsten te bespreken aan de hand van deze overzichten. Om het gesprek te ondersteunen bieden we bovenschoolse beleidsmedewerkers toegang tot de data via een bestuursaccount. Zo zien schoolbestuur en de school dezelfde overzichten, ieder via hun eigen account.

In het najaar van 2020 start er een pilot met 10 schoolbesturen met als doel te komen tot een bestuursmodule. Deze module is een uitbreiding op het huidige bestuursaccount en gaat unieke data leveren. Op basis van deze data zijn scholen en schoolbesturen in staat om verantwoorde en onderbouwde onderwijskundige keuzes te maken.

Meer weten?

Nieuwsgierig wat de ervaringen zijn van andere schoolbesturen en wat de mogelijkheden zijn van de nieuwe bestuursmodule? We maken graag een afspraak voor een vrijblijvende kennismaking. Neem hiervoor contact op met Menno van Hasselt.

Menu