Inhoud

Zoek je naar een beginpunt van je burgerschapsonderwijs? Helder Onderwijsadvies is je partner in het (verder) ontwikkelen van het burgerschapsonderwijs in jouw school. Passend bij jouw school, jouw collega’s en jouw leerlingen. We starten bij een visie, kiezen van daaruit de leerdoelen en vertalen dit naar je schoolaanbod. Een traject Burgerschat in de school wordt modulair opgebouwd. Hierdoor maken we het passend op je eigen visie en de keuzes die daaruit voorvloeien.  

“Wat doe je (al) aan burgerschap en waar zitten de lege plekken in je schoolaanbod?”

Module 1

Ontwikkelen visie
Met praktische werkvormen ontwikkelt een schoolteam haar eigen visie op burgerschap. Deze visie wordt gebaseerd op de opvattingen over burgerschap, behoeften van leerlingen, wat er al aan burgerschap wordt gedaan, de gewenste breedte en diepte van het aanbod en de bestaande visie en missie van de school. Deze module bestaat uit een voorgesprek met het MT/werkgroep, een visiebijeenkomst van een dagdeel met het team en een nagesprek met het MT/werkgroep.

Module 2

Kiezen van leerdoelen
Op basis van de visie wordt er een keuze gemaakt uit de leerdoelen van de leerlijn Burgerschat. Deze leerlijn biedt de volle waaier aan mogelijkheden en past bij de wettelijke kaders. Met welke delen van de leerlijn ga je werken, bijvoorbeeld met kennis- of gedragsdoelen? Welke doelen zijn belangrijk(er) en welke zijn minder belangrijk? Deze module bestaat uit een bijeenkomst van een dagdeel met het team of MT/werkgroep en een nagesprek met het MT/werkgroep. Een voorgesprek is nodig als module 1 niet werd afgenomen.

Module 3

Maken schoolaanbod
De visie en de keuze van de doelen uit de leerlijn Burgerschat worden gekoppeld aan pijlers van goed burgerschapsonderwijs. Het gaat er dan bijvoorbeeld om of je elke week een les burgerschap wilt geven of dat je dit via thema’s wilt aanpakken. Andere keuzes zijn er ten aanzien van het organiseren van leerlingparticipatie, het samen ‘maken’ van een schoolcultuur die in overeenstemming is met de basiswaarden van de grondwet, of het geven van werk- en sociale instructies aan leerlingen in de dagelijkse praktijk. Deze module kan uit meerdere (werk)bijeenkomsten bestaan met schoolleider, MT of team, afhankelijk van wat je met het schoolaanbod wilt.

Module 4

Schrijven onderwijsplan
Het schoolaanbod wordt vastgelegd in een onderwijsplan (of kwaliteitskaart). Er staat in hoe het onderwijs in burgerschap wordt gegeven: welke doelen worden er nagestreefd, hoeveel tijd per week wordt er voor het vak uitgetrokken, hoe ziet het les- (en andere) aanbod eruit, wat is het daarbij passende pedagogisch-didactische handelen, welke leermiddelen gebruik je, etc. Desgewenst kun je er ook kijkwijzers bij ontwikkelen. De module bestaat uit een bijeenkomst van een dagdeel met MT/werkgroep of team.

Module 5

Inrichten kwaliteitszorg
Hoe zorg je ervoor dat je cyclisch werkt aan de kwaliteit van je burgerschapsonderwijs op het niveau van de school, de groep en de leerling? Hoe meten we de resultaten? Met behulp van de leerdoelen zelf (observeren) of met andere instrumenten? Doen we dat voor alles wat we aanbieden of een deel daarvan? Hoe houden we met het onderwijsplan in de hand, zicht op de uitvoering van onze afspraken? Deze vragen vallen onder het kopje: kwaliteitszorg. Deze module kan uit een of meerdere (werk)bijeenkomsten bestaan, afhankelijk van wensen en behoeften.

Interesse in Burgerschat in de school?

Laat je wensen achter in het contactformulier.

Advisering en begeleiding op maat

Heb je een vraag over het burgerschapsonderwijs in jouw school waarvoor je advisering of begeleiding op maat wilt? Laat het ons weten via het contactformulier.