Inhoud

Formatief evalueren is een manier om inzicht te krijgen in het leerproces van een leerling in je groep. Dat inzicht gaat niet alleen jou aan, maar ook de leerling zelf. Op basis van de inzichten kun jij je instructie en de leerling zijn eigen handelen aanpassen teneinde succesvoller te zijn in het bereiken van een leerdoel.

Voor wie?

Leerkrachten, leerkrachtondersteuners, intern begeleiders

“Formatief evalueren is de verbinding tussen actief leren van de leerlingen en responsief onderwijzen van de leerkracht.”

De start

Je hebt kennis van leerlijnen en leerdoelen voor de basisvakken Taal en Rekenen.

Eindniveau (doelen)

 • Je weet wat formatief evalueren is en onder welke voorwaarrden het wel en niet toegepast kan worden
 • Je begrijpt het verschil tussen formatief en summatief evalueren.
 • Je kent de verschillende fasen van het model de formatieve toetscyclus van Gulikers en Baartman (2017).
 • Je kent de verschillende vormen van feedback geven.
 • Je kunt op basis van de formatieve evaluatie je instructie en begeleiding aanpassen.
 • Je kunt je collega’s handvatten bieden voor formatief evalueren.

Programma

Het programma bestaat uit drie dagdelen:

Dagdeel 1

 • Wat is formatief evalueren?
 • Waarom is het belangrijk voor het leren van de leerlingen?
 • Wat levert het je als leerkracht op?

Dagdeel 2

 • Organisatie van formatief evalueren in de dagelijkse praktijk.
 • Wanneer kan je formatief evalueren inzetten?
 • Wat vraagt dit van het handelen van jou en je collega’s?

Dagdeel 3

 • Praktische uitwerking van formatief evalueren voor de vakgebieden lezen en rekenen.

Werkvormen

Deze cursus wordt vanuit theoretische kaders vormgegeven en daarom zal hierover veel informatie worden gegeven. De informatie wordt verbonden met beeldmateriaal, oefen- en reflectieopdrachten en korte quizzen.

Literatuur

Fisher, D. & Frey, N. (2011). Checking for Understanding. Principal Leadership, 12, p. 60-62

Gulikers, J. & Baartman, L. (2017). Doelgericht professionaliseren: formatieve toetspraktijken met effect! Wat DOET de docent in de klas? NRO-PPO.

Jong, K. D. (2016). Formatief evalueren: Meer leerlingbetrokkenheid en betere resultaten. Levende Talen Magazine, 103(4), 16-19.

Leahy, S., et al. (2005). Classroom assessment: Minute by minute, day by day. Assessment to Promote Learning, 63, 19-24.

Sadler, D. R. (1989). Formative assessment and the design of instructional systems. Instructional Science, 18, 119–144.

Wiliam, D. (2011). What is assessment for learning? Studies in educational evaluation, 37(1), 3-14.

Overige informatie

Trainers

Janneke Wind

Jojanneke Beugelink

Accreditatie
Deze cursus wordt geaccrediteerd voor het schoolleidersregister en het lerarenportfolio.

Contacttijd
3 x 3uur

Zelfstudie- en uitwerktijd
3 uur

Inschrijving

Locatie
Hoofdkantoor HELDER Onderwijsadvies 
Zandstraat 7

4101EC Culemborg

Tijdstip
3 dagdelen van 14:30 tot 17:30u

Maximaal aantal deelnemers
16 (minimaal 8 deelnemers)

Investering
€590,- per deelnemer

Menu