Inhoud

Deze cursus is voor iedereen die inzicht wil krijgen in de denk- en werkwijze van Groeibewust Kleuteronderwijs. Belangrijke onderdelen hiervan zijn het thematisch werken en spelend lesgeven. Want werken vanuit betekenisvolle thema’s geschikt voor spel maakt leren boeiend en passend bij het jonge kind van nu. 

Onder andere de volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Groeibewust kleuteronderwijs
  • Spelend lesgeven?
  • Kracht van spelend leren en denken vanuit spel (thematisch)
  • Sterk regulier aanbod (regels & routines, speel-werkomgeving, buiten & binnen bewegen)
  • Thema ontwikkeling: (stapsgewijs) plannen en (fasegewijs) uitvoeren
  • Gedeeld eigenaarschap: samen met leerlingen thema’s betekenisvol ontwerpen 
  • Leerkrachtgedrag: creatief-initiatiefrijk, vertrouwen in eigen kunnen en sensitieve responsiviteit
  • Leerkrachtvaardigheden: (directe) instructie, spelbegeleiding, klassenmanagement en observeren
  • Gebruik van bronnen (methoden etc.)
  • Het onderwijsplan/kwaliteitskaart als borgingsmiddel

Doel

Aan het einde van deze cursus heb je kennis verworven over de denk- en werkwijze van Groeibewust Kleuteronderwijs en de wijze waarop je hieraan concreet invulling kunt geven in je eigen school.

Programma

De cursus bestaat uit 5 (kleine dagdelen) van 2,5 uur.
Er starten dit jaar 2 cursussen, wil je je inschrijven vul dan onderstaand inschrijfformulier in. 

Investering

Je investeert € 850,- per persoon (vrij van btw)

Cursus Groeibewust Kleuteronderwijs

Menu