CURSUS GROEIBEWUST KLEUTERONDERWIJS

Inhoud

Deze cursus is voor iedereen die inzicht wil krijgen in de denk- en werkwijze van Groeibewust Kleuteronderwijs. Het software-instrument Focus PO is hiervoor geen voorwaarde. De cursus start vanuit een visie, gevolgd door het wegzetten van alle cruciale leerdoelen van rekenen, taal, motoriek en gedrag in een beredeneerd aanbod. Onderdeel hiervan is het thematisch aanbod. In gezamenlijkheid worden er thema’s voorbereid en gepland.

Onder andere de volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Visie op kleuteronderwijs (heb je dit al? Hier sluit het traject op aan)
 • Wat is spelend lesgeven?
 • Kracht van spelend leren en denken vanuit spel (thematisch)
 • Beredeneerd aanbod en cruciale leerdoelen wegzetten in enerzijds het reguliere aanbod dat bestaat uit de kolommen regels & routines, speelwerkomgeving, buiten & binnen bewegen, en het thematische aanbod.
 • Thema’s (stapsgewijs) plannen en (fasegewijs) uitvoeren
 • Samen met leerlingen thema’s betekenisvol ontwerpen (atelier)
 • Leerkrachtgedrag: creatief-initiatiefrijk, vertrouwen in eigen kunnen en sensitieve responsiviteit.
 • Instructievormen: exploratieve instructie, spelinstructie en spelbegeleiding, directe instructie en ‘gewone’ begeleiding.
 • Rollen en handelingen als basis van de spelinstructie
 • Gebruik van bronnen (methoden etc.)
 • Het onderwijsplan als borgingsmiddel
 • Focus PO 1-2

Doel

Aan het einde van deze cursus heb je kennis verworven over de denk- en werkwijze van Groeibewust Kleuteronderwijs en de wijze waarop je hieraan concreet invulling kunt geven in je eigen school.

Programma

De cursus bestaat uit 5 (kleine dagdelen) van 2,5 uur.
Een overzicht van de data en de inschrijfmogelijkheid vind je hier.

Investering

Je investeert € 850,- per persoon (vrij van btw)

Menu