Inhoud

De cursus interne EDI-coach is bedoeld voor leerkrachten en/of IB’ers die willen investeren in de kwaliteit van de EDI-instructie van de leerkrachten in de school, om zo de instructiekwaliteit te borgen en te verbeteren. Om je hierin te bekwamen is de cursus EDI-coach (didactisch coach) ontwikkeld. Je wordt opgeleid om binnen je eigen school (cluster van scholen) de leerkrachten te coachen en begeleiden bij het ontwikkelen en verbeteren van hun instructievaardigheden.

Voor wie?

Leerkrachten, IB-ers en voor iedereen die instructiekwaliteit wil borgen en verbeteren.
De cursus kan ook worden ingekocht op bestuursniveau. 

“Aan het einde van de cursus beschik je over voldoende inhoudelijke kennis om andere leerkrachten vanuit kracht te kunnen coachen met betrekking tot het EDI-lesmodel.”

Eindniveau (doelen)

 • Je kunt boven het EDI lesmodel staan en kan vanuit de theorie keuzes verantwoorden. 

 • Je kunt leerkrachten coachen vanuit een persoonlijke leervraag en kan daarbij jouw coachingsvaardigheden gericht inzetten.

 • Je kunt e eigen rol als EDI-coach binnen de organisatie beschrijven en een eigen persoonlijke leervraag formuleren ten aanzien van jouw persoonlijke ontwikkeling als coach.

Specifieke doelen van deze cursus

 • Ik kan mijn eigen beeld ontwikkelen dan wel aanscherpen van mijn rol als coach, begeleider, kartrekker of inspirator.
 • Ik laat leerbevordering en intrinsieke motivatie ontstaan bij de ander door het stellen van vragen, het geven van feedback en het geven van aanwijzingen.
 • Ik kan tips of aanwijzingen omzetten naar 2de en 3de categorievragen.
 • Ik weet hoe ik mijn coachingsvaardigheden kan inzetten bij collega’s met weerstand.
 • Ik kan mijn eigen ontwikkeling ten aanzien van mijn rol als coach beschrijven. 
 • Ik kan observeren zonder te interpreteren. 
 • Ik kan mijn kennis en vaardigheden ten aanzien van EDI toepassen in de praktijk.
 • Ik kan mijn kennis en vaardigheden ten aanzien van EDI toepassen op beeldmateriaal. 
 • Ik kan de kijkwijzer doelgericht inzetten als instrument om de ander tot leren te laten komen.
 • Ik kan aan de hand van een coachmodel omschrijven wat er binnen de organisatie nodig is om de verandering teweeg te brengen.

Tijdens de gehele cursus staat jouw ontwikkeling als coach centraal. 

Overige informatie

Trainers

Marjolein Veuger

Kimberly de Jong – Vermeulen

Kim Kneepkens

Contacttijd
20 uur

Zelfstudie- en uitwerktijd
25 uur

Extra coaching op locatie
Tussentijds twee keer een individuele coaching op eigen locatie

Data
10-05-2023, 14-06-2023, 13-09-223, 11-10-2023, 15-11-2023

Tijd
14.00 – 17.00u

Locatie
BCN
Barbizonlaan 25

2908 MB Capelle a/d IJssel
Klik hier voor de routebeschrijving

Schrijf je in voor de cursus Interne didactisch coach

€1.950,-

per deelnemer (vrijgesteld van BTW)