Inhoud

Module 1: De kwaliteit van het rekenonderwijs en de visies op het vakgebied rekenen-wiskunde in het basisonderwijs staat centraal. Aan de hand van deze module ben je in staat om de visie passend bij jou als individu of school concreet te beschrijven.

Module 2:  Het leerstofaanbod en het didactisch handelen rondom rekenonderwijs staat centraal. We zoomen in op de referentieniveaus, de leerlijnen, de doelen en behandelen de rekendidactiek.

Module 3 (verdieping):  De zorgstructuur van rekenen-wiskunde in jouw school staat centraal. In deze module focussen wij ons op de afstemming van het aanbod op de leerlingen op basis van hun behoeften (zowel sterke als zwakke leerlingen) en geven we je handvatten voor het voeren van een diagnostisch rekengesprek.

Deze eendaagse modulen zijn los van elkaar te volgen, maar vullen elkaar inhoudelijk ook aan.

“Signaleer en sluit aan bij de rekenbehoeften van de leerlingen”

Instapniveau

Module

 1. Om deel te kunnen nemen aan de module kwaliteit van en visie op het rekenonderwijs dien je ervaring te hebben met het verzorgen van rekenlessen in het primair onderwijs.
 2. Om deel te kunnen nemen aan de module leerstof en didactisch handelen (rekenen) dien je ervaring te hebben met het verzorgen van rekenlessen in het primair onderwijs.
 3. Om deel te kunnen nemen aan de module zorgstructuur rekenen-wiskunde is het van belang dat je kennis hebt van verschillende visies op rekenonderwijs, opbouw van leerlijnen en het protocol ERWD. Deze verdiepende module sluit aan op de bovenstaande (eendaagse) modulen.

Eindniveau (doelen)

Module

 1. De deelnemers kunnen aan het eind van de module beschrijven welke visies op rekenonderwijs er zijn en kunnen onderbouwen welke het beste bij hen/de school past. Ze kunnen de inhoud van rekenmodellen, zoals het handelingsmodel, het drieslagmodel en de vertaalcirkel, toelichten. Ze hebben kennis van de verschillende instructiemodellen: realistische didactiek, ontdekken, directe instructie. Ze kunnen effectief rekenonderwijs beschrijven en ontwikkelen.Ze hebben handvatten om een onderwijsplan of rekenbeleid te schrijven.
 2. De deelnemers kunnen leerstof plaatsen in de hoofdfasen leerlijn (rekenmodel). Ze kunnen onderscheid maken tussen de verschillende referentieniveaus. Ze kunnen beschrijven hoe de leerlijn automatiseren terug te vinden is in de rekenmethode, wat sterke onderdelen zijn en welke onderdelen aandacht behoeven.Z e hebben handvatten om het onderwijs zorgvuldig af te stemmen op de ontwikkeling van de leerlingen.
 1. De deelnemers kunnen het onderwijs zorgvuldig af te stemmen op de ontwikkeling van de leerlingen, zowel voor rekensterke leerlingen (verrijken, o.a. door Taxonomie van Bloom) als rekenzwakke leerlingen (verlengde instructie, o.a. door inzet van het handelingsmodel). Ze kunnen het verschil tussen rekenproblemen en dyscalculie beschrijven. Ze kunnen leerlingen met rekenproblemen gericht begeleiden. Ze hebben handvatten om een diagnostisch rekengesprek te voeren. Ze hebben handvatten om een zorgbeleid te ontwikkelen.

Programma

Module

 1. Visies op rekenonderwijs
  Rekenmodellen en Protocol ERWD
  Verschillende instructiemodellen, zoals realistische didactiek, ontdekken, directe instructie
  Effectief rekenonderwijs
  Handvatten voor het schrijven van een onderwijsplan of rekenbeleid
 2. Referentieniveaus en leerlijnen
  Leerlijn automatiseren
  Afstemmen op de ontwikkeling van leerlingen
 3. Differentiatie binnen het rekenonderwijs
  Rekenproblemen en dyscalculie
  Diagnostische rekengesprekken
  Handvatten om een zorgbeleid te ontwikkelen

Literatuur

We zullen ter voorbereiding en verdieping artikelen uit vaktijdschriften, onderdelen uit protocollen en hoofdstukken uit relevante boeken aan bod laten komen.

Voor wie

Module

 1. Schoolleiders, intern begeleiders, leerkrachten
 2. Intern begeleiders, leerkrachten,
 3. Intern begeleiders, leerkrachten

Overige informatie

Trainers

Marjolein Veuger

Kimberly de Jong – Vermeulen

Accreditatie
Deze training is niet geaccrediteerd

Contacttijd
9.00 – 15.30u (incl. pauze)

Zelfstudie- en uitwerktijd
2 uur per eendaagse cursus

Locatie en aantal deelnemers
HELDER Onderwijsadvies
Zandstraat 7
4101 EC Culemborg
Min. 8, max. 16 deelnemers

Schrijf je in voor de cursus Rekenen

€450,-

per module en per deelnemer (vrijgesteld van btw)

Deze eendaagse modulen zijn los van elkaar te volgen, maar vullen elkaar inhoudelijk ook aan.

Het inschrijftermijn voor deze cursus is helaas verlopen.