Leergang Groeibewust kleuteronderwijs

Data: 4 oktober 2023, 15 mei 2024

Doel: Je ontwikkelt en vergroot je eigen kennis en vaardigheden op het gebied van kleuteronderwijs.

Voor wie: IB'er / kwaliteitscoördinator, Leerkracht, Schoolleiding

Duur: 10 modules van 3 uur, verdeeld over 1 of 2 schooljaren - Alle modules zijn los te volgen of als totale leergang, dus je kunt zelf je aanbod samenstellen!

Accreditatie: Nee

Inschrijving: Individueel of op bestuursniveau

Zelfstudie: 10 uur

Locatie: Culemborg

Prijs: € 1750,- voor de gehele leergang

Inhoud

Ben jij op zoek naar handvatten om kleuters op een speelse en effectieve manier te laten leren? Zoek dan niet verder en ontdek wat Groeibewust kleuteronderwijs voor jou kan betekenen! Groeibewust kleuteronderwijs is gebaseerd op de nieuwste onderwijsinzichten en is ontworpen om jou als kleuterleerkracht de tools te geven die je nodig hebt om kleuters te inspireren en te begeleiden bij hun ontwikkeling.

Als eerste leer je de leeromgeving van de kleuters zo te organiseren, dat deze meer ruimte geeft om te begeleiden, instructie te geven en te observeren. Je leert hoe je rijke en verrijkte leeromgevingen kunt creëren die kleuters uitdagen om hun vaardigheden te ontwikkelen. En je ontdekt hoe je de zone van naaste ontwikkeling van de kleuters kunt benutten en zo de leerervaringen perfect kunt afstemmen op hun individuele behoeften. Daarbij leer je ook hoe je het beste leerlingen kunt groeperen. En ten slotte leer je hoe je ruimte kunt bieden voor spel en hoe je dit spel kunt begeleiden en stimuleren.

Onze leergang is de perfecte manier om jouw vaardigheden als kleuterleerkracht naar een hoger niveau te tillen. Met onze hulp kan jij kleuters helpen om hun volledige potentieel te bereiken en ze inspireren om te leren en te groeien.

overzicht modules

Hieronder vind je de inhoud van de modules:

Module 1: Kleuterbrein en structuur omgeving

Je leert hoe het kleuterbrein zich ontwikkelt en functioneert en wat jij kan doen in je onderwijs om kinderen optimaal te laten ontwikkelen. Dat start bij het structureren van de omgeving, de werkroutines, de interactie en de tijd die daarmee gemoeid is. Vanuit deze basis ontstaat er ruimte om te begeleiden, te instrueren en te observeren.

Module 2: Rijke leeromgeving: huishoek, bouwhoek & zandtafel

Je leert waarom de rijke leeromgeving nodig is en wat het nodig heeft om de kleuter in zijn kracht te zetten: betekenisvol en rijk. Niet alleen de inrichting, maar ook de ontwikkeling van het kind en begeleidingsvaardigheden staan centraal.

Module 3: Rijke leeromgeving: atelier, taal-schrijfhoek & rekenhoek

Je leert om de verschillende hoeken zo vorm te geven dat de kinderen lange tijd geboeid en betrokken spelen. Dit doen we door ons te richten op betekenisvolle activiteiten uit de echte wereld of in spelvorm, waardoor de ontwikkeling van de kinderen op verschillende ontwikkelingsgebieden gestimuleerd wordt.

Module 4: Verrijkte leeromgeving 1: thematiseren

Je leert een thema opbouwen vanuit de fasen van thematiseren. Samen met de leerlingen bouw je in stappen een thema op. Het spelen in een hoek is ten eerste belangrijk omdat alle fasen belangrijk en nodig zijn om de betrokkenheid bij de leerlingen te vergroten. Ten tweede is het belangrijk als houvast om telkens een krachtig, rijk en betekenisvol thema op te bouwen vanuit gedeeld eigenaarschap met de kinderen.

Module 5*: Verrijkte leeromgeving 2: thematiseren

Je leert om vanuit één groot spelverhaal hoeken met elkaar te verbinden en overige hoeken te verrijken vanuit het thema. Hierbij worden ontwerpend, onderzoekend en spelend leren geïntegreerd in betekenisvolle activiteiten.

*Module 5 kan alleen gevolgd worden samen met module 4.

Module 6: Spelend lesgeven 1: spelinstructie en exploratieve instructie

Je leert om betekenisvolle instructies te geven in de vorm van demonstratiespel, begeleid spel en exploratieve instructie.

Module 7: Spelend lesgeven 2: betekenisvolle (expliciete) directe instructie

Je leert om directe instructie betekenisvol in te zetten bij jonge kinderen; door middel van poppenspel en betekenisvolle contexten.

Module 8: Spelend lesgeven 3: begrijpend luisteren & woordenschat

Je leert als leerkracht op een spelende, interactieve en effectieve wijze instructie te bieden. Op zo’n manier dat kleuters niet alleen maar luisteren naar verhalen maar ook begrijpen wat gezegd wordt en in staat zijn relevante details te onthouden.

Module 9: Observeren & ontwikkelimpulsen 1

Je leert om passende ontwikkelimpulsen te geven op basis van gemaakte observaties in de rekenhoek, de lees-schrijfhoek, het atelier en overige hoeken/activiteiten.

Module 10: Observeren & ontwikkelimpulsen 2

Je leert om passende ontwikkelimpulsen te geven op basis van gemaakte observaties in de huishoek, de themahoek en de bouwhoek.

Wat ga je leren?

In deze leergang ontwikkel jij je tot een groeibewuste leerkracht die weet hoe je het beste aan kunt sluiten bij de behoefte van het kleuterbrein. Ook heb je de uitgangspunten en nieuwe vaardigheden geïntegreerd in je eigen handelen in de onderwijspraktijk. En je hebt handvatten gekregen om het onderwijs te borgen en te versterken.

 

Data

Alle modules zijn los te volgen of als totale leergang, dus je kunt zelf je aanbod samenstellen!

Hieronder zie je een overzicht van welke modules op welke dagen gegeven worden.

4 oktober 2023 15:00-18:00u

 • Module 1
 • Module 9

8 november 2023 15:00-18:00u

 • Module 2
 • Module 10

13 december 2023 15:00-18:00u

 • Module 3
 • Module 8

17 januari 2024 15:00-18:00u

 • Module 4

7 februari 2024 15:00-18:00u

 • Module 5*

6 maart 2024 15:00-18:00u

 • Module 6

10 april 2024 15:00-18:00u

 • Module 7

15 mei 2024 15:00-18:00u

 • Module 1
 • Module 8

12 juni 2024 15:00-18:00u

 • Module 2
 • Module 9

26 juni 2024 15:00 – 18:00u

 • Module 3
 • Module 10

*Module 5 kan alleen gevolgd worden samen met module 4.

Prijs

Losse module: € 250,-
3 modules: € 675,-
6 modules: € 1200,-
Leergang (10 modules): € 1750,-

Het resultaat

 • 1 Je leert hoe je het groeipotentieel van je kleuters optimaal kunt stimuleren door het versterken van je eigen leerkrachtvaardigheden.

Trainers

Ynte Essers

Ingrid van Mierlo

Kimberly de Jong – Vermeulen

Susan Luimes

Delen:

nieuwsbrief

Wees als eerste op de hoogte van alles bij Helder Onderwijsadvies — denk aan events, nieuwe trainingen en webinars. Ja, er komen goede dingen aan!