Inhoud

In deze vierdaagse expertclass kijk je vanuit jouw rol als kwaliteitscoördinator naar de kwaliteitscyclus van je eigen school. Voldoet deze aan de eisen van de onderwijsinspectie? En dat niet alleen: worden de goede dingen gedaan om met de leerlingen de leeropbrengsten te behalen die passen bij de ambities van de school? Uit welke stappen bestaat een goede kwaliteitscyclus en wat wordt er van jou gevraagd als kwaliteitscoördinator om zicht te houden op het aansturen, verantwoorden, borgen en de uitvoering? In de expertclass wordt dieper ingegaan op de volgende standaarden uit het Inspectiekader:

OR1 = Onderwijsresultaten
OP1 = Aanbod
OP2 = Zicht op ontwikkeling
OP3 = Pedagogisch-didactisch handelen
SKA1 = Visie, ambities en doelen

Vanuit de uitgangspunten van Opbrengstgericht passend onderwijs zullen we steeds concreet maken wat er nodig is op het niveau van de school en van daaruit naar het niveau van de groep en de leerling.
Door een gedegen kennisbasis te combineren met de werkwijze van school naar groep naar leerling, wordt het duurzaam vormgeven van de kwaliteitscyclus (aansturen, verantwoorden, borgen en handelen) praktisch werkbaar gemaakt.

Voor wie?

Deze expertclass is geschikt voor kwaliteitscoördinatoren en intern begeleiders. Mocht je vanuit een andere rol/functie bezig zijn met kwaliteitsbeleid op school en je hebt interesse in deze expertclass, neem dan contact op om de mogelijkheden te bespreken.

“Kijk vanuit jouw rol als kwaliteitscoördinator naar de kwaliteitscyclus van je eigen school.”

Doel

Aan het einde van deze expertclass beschik je over de basiskennis over de stappen van de kwaliteitscyclus en de standaarden van het Inspectiekader. Deze kennis weet je praktisch toe te passen op de kwaliteitscyclus van je eigen school. Wat gaat al goed en kan geborgd worden en waar zijn er ontwikkelpunten die moeten worden opgepakt? Je weet wat je vanuit jouw functie als kwaliteitscoördinator moet doen om de kwaliteitscyclus op school aan te sturen, te verantwoorden, te borgen en het handelen te monitoren.

Opzet en inhoud

De expertclass bestaat uit 3 scholingsdagen, van 09.30 uur tot 15.30 uur. Voorafgaand aan elke scholingsdag lees je literatuur ter voorbereiding en werk je aan praktische opdrachten/vragen.
De vierde dag bestaat uit een afronding van de expertclass door middel van presentatie, criteriumgericht interview en/of een assessment naar aanleiding van een casus.

Tijdens de scholingsdagen zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen:

 • Werken aan schoolambities met de referentieniveaus taal en rekenen (OR1 en OP2)
  Wat zijn passende schoolambities voor de verschillende vakgebieden? Naar welke eindopbrengsten werk je toe als school en hoe vertaal je deze naar de tussenopbrengsten?
 • De onderdelen van de kwaliteitscyclus en de standaarden van de Onderwijsinspectie (SKA1)
  Wat moet je vanuit de wettelijke eisen verantwoorden als school? En hoe verbind je dat met het verhaal over goed onderwijs dat jullie als school zelf willen vertellen?
 • Jouw taak als kwaliteitscoördinator: aansturen, verantwoorden, borgen en handelen (SKA1)
  Welke concrete taken voer jij uit met betrekking tot deze vier aspecten van het werken aan een duurzame kwaliteitscyclus? Wat gaat al goed en waar zie je ontwikkelpunten?
 • Aanbod en pedagogisch-didactisch handelen (OP1 en OP3)
  Hoe geeft je als school passend onderwijsaanbod vorm in leerroutes naar de referentieniveaus? Welke leerlijnen en leerdoelen hanteer je en welke afspraken zijn er op met betrekking tot de didactisch aanpak?
 • Zicht op ontwikkeling (OP2)
  Op welke manier wordt de ontwikkeling van de leerlingen gevolgd met toetsen (LVS) en observaties? Worden de schoolambities bereikt en is het aanbod passend geweest? Hoe gebruik je de resultaten om vast te stellen waar je mee kunt doorgaan zoals je deed en waar het onderwijsaanbod passender gemaakt moet worden?

Overige informatie

Trainers

Emila Bijl

Jojanneke Beugelink 

Programma
3 scholingsdagen, van 09.30 uur tot 15.30 uur (de 4e dag bestaat uit een afronding).
Naast de drie scholingsdagen en de afronding (bij elkaar 24 uur) zal je in totaal 16 uur aan zelfstudie en voorbereiding besteden.

Locatie
HELDER Onderwijsadvies
Culemborg

Data najaar 2023
Dinsdag 26 september 2023
Maandag 30 oktober 2023
Donderdag 23 november 2023
Dinsdag 12 december 2023

Data voorjaar 2024
Donderdag 29 februari 2024
Donderdag 21 maart 2024
Donderdag 18 april 2024
Donderdag 23 mei 2024

Schrijf je in voor de expertclass Kwaliteitscoördinator

€1.950,-

per deelnemer (vrijgesteld van btw)