Inhoud

Deze eendaagse expertclass is gericht op het begrip van de denk- en werkwijze van Opbrengstgericht Passend Onderwijs met de zes uitgangspunten. Met dit begrip kun je in je school een heldere onderwijskundige koers varen. Deze training staat los van Focus PO, maar mocht je het systeem gebruiken dan zul je dit beter doorzien. De praktische uitwerkingen van de denk- en werkwijze worden geïllustreerd, evenals de verbindingen van het gedachtegoed met de kwaliteitsgebieden van de Inspectie van het Onderwijs.

Voor wie?
Deze training is bedoeld voor beleidsmakers in scholen voor primair onderwijs en iedereen die school- of groepsoverstijgend denkt of werkt. Werk je in het SBO of (V)SO klik dan hier voor het aanbod.

Doel
Aan het einde van deze experclass:
– heb je kennis van de denk- en werkwijze van Opbrengstgericht Passend Onderwijs
– heb je je een beeld gevormd van of je dit in jouw school kan toepassen (of sterker kunt neerzetten).
– doorzie je de verbindingen met zaken als schoolweging, schoolambities, leerlijnen, cruciale leerdoelen, referentieniveaus, toetsen etc.

Werkvormen en literatuur
Zes uitgangspunten van Opbrengstgericht Passend Onderwijs (2020). Bijl e.a.

Programma
De expertclass duurt 1 dag van 9.30 -15.30

Investering
Je investeert € 450,- per persoon (vrijgesteld van btw)

Trainer
Wijnand Gijzen 

Inschrijfformulier expertclass OPO

Menu