Open inschrijvingen

Expertclasses zijn gericht op onderwijsprofessionals die te maken hebben met beleid: het ontwikkelen, aansturen, verantwoorden & borgen ervan. Het kan dus gaan om de inhoud en de kwaliteit. Inhoudelijk beleid wordt bij voorkeur gestuurd door wetenschap. Kwaliteitsbeleid wordt gestuurd door eigen ambities, afspraken en eisen vanuit de overheid, de inspectie en het bestuur. HELDER Onderwijsadvies biedt expertclasses aan waarin inhoud en kwaliteit altijd aan elkaar gekoppeld zijn. 

         Leerkracht
         MT/IB
    Bestuur

    Team

Schoolbespreking

In de expertclass Schoolbespreking leer je hoe je een schoolbespreking uitvoert als onderdeel van je kwaliteitscyclus. Je leert hoe je een team in de actiestand kunt zetten, oftewel: hoe je de teamleden actief kunt betrekken bij de stappen evalueren & signaleren, analyseren en het ontwerpen en uitvoeren & monitoren van een verbeteraanpak.

Grip op de kleuterbouw

Een praktische training om meer handvatten te krijgen en onderwijskundig (bege)leiderschap in de kleuterbouw beter gestalte te geven. Aan het einde van de dag weet je hoe een kleuter zich ontwikkelt en hoe je hier onderwijskundig op inspeelt op een wijze die leidt tot het bereiken van leeropbrengsten. De basis van deze training is de denk- en werkwijze van Groeibewust Kleuteronderwijs.

  

Kwaliteitscoördinator

Als kwaliteitscoördinator ben je de spin in het web. Je stuurt het team aan op zowel inhoudelijk gebied als op het uitvoeren van de kwaliteitscyclus. In deze expertclass werk je verder aan een stevige basis om jouw rol goed vorm te kunnen geven. Je leert uit welke stappen de kwaliteitscyclus moet bestaan om met je team te kunnen werken aan bij de leerlingen passende opbrengsten en passend onderwijsaanbod. Met de praktische handvatten kun je de kwaliteitscyclus verder ontwikkelen en aanvullen, in lijn met de visie en de ambities van de school.