Inhoud

Wil je als school het didactisch handelen van de leerkrachten verder versterken? Dan ben je bij HELDER Onderwijsadvies aan het goede adres. Onze gecertificeerde trainers zullen het team begeleiden bij de ontwikkeling naar het model van Expliciete Directe Instructie (EDI).

Het standaardtraject bestaat uit drie bijeenkomsten (dagdelen van 3 uur) en zijn verbonden met lesobservaties. Voor het realiseren van een duidelijke doorgaande lijn is het van belang dat de teamleden beschikken over gedeelde basiskennis met betrekking tot de kenmerken van een goede les. Daarom worden er drie dagdelen besteed aan het vergroten van deze kennis. In deze bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan EDI-technieken, doelen en instructie*. Tijdens de trainingen gaan de deelnemers actief aan de slag met de eigen methode van de school, om zo te oefenen en gelijk lessen voor te bereiden die ze kunnen gebruiken in de praktijk.

Het team maakt op basis van de opgedane kennis aan het einde van elke training afspraken over de aspecten waar men mee gaat oefenen in de periode tot de volgende training.

Lesobservaties

Door het tussentijds uitvoeren van lesobservaties ontstaat er zicht op de kwaliteit van de lessen, of vaardigheden worden beheerst en op de verschillen tussen docenten. Het feedbackgesprek met de leerkracht geeft handvatten om door te gaan met wat goed gaat en te ontwikkelen wat nog extra aandacht vraagt. Ook wordt er gekeken waar in de aankomende training nog een keer op moet worden gefocust.
De lesobservaties worden uitgevoerd door de trainer van HELDER en een medeobservant van de eigen school. Tijdens de lesobservatie zullen we gelijk de medeobservant coachen in het kijken naar een EDI les. Dit om de expertise in de school te vergroten en te borgen.

Voor de borging van het traject wordt een regiegroep, bestaande uit minimaal het MT, gevormd die tussentijds bijeenkomt om te controleren of het traject op koers ligt en eventueel bij te sturen. Ook de opmerkingen vanuit het team worden hierin besproken.

*Bovenstaande basismodules vormen de basis voor dit traject. Er zijn nog meer modules te volgen, zoals EDI – Begeleide inoefening, EDI- Omgaan met verschillen en EDI – Kleuters.

IRIS Connect

HELDER Onderwijsadvies is de samenwerking aangegaan met IRIS Connect. Met de videoapparatuur van IRIS Connect kan een EDI-traject flexibeler worden begeleid en geborgd. Klik hier voor meer informatie.

Contact

Neem contact op via het contactformulier om de mogelijkheden te bespreken.