FOCUS PO OP DE WERKVLOER

Inhoud

Het schooltraject is een afgeleide van Masterclass Opbrengstgericht Passend Onderwijs en is een praktische vertaling voor het hele team. Na dit traject is Focus PO volledig geïmplementeerd in de groepen 1 t/m 8 en is de basis gelegd voor een duurzame en werkbare kwaliteitscyclus.

Het schooltraject bestaat uit vijf dagdelen voor het hele team. De invulling van de bijeenkomsten ziet er als volgt uit:

Dagdeel 1 met hele team

 • Uitgangspunten Opbrengstgericht passend onderwijs
 • Referentiekader taal en rekenen
 • Schoolweging en schoolambities
 • Werken met de vaardigheidsindex

Dagdeel 2 alleen met MT*

 • Keuze voor de schoolambities, in termen van vaardigheidsniveaus en gekoppeld aan te behalen percentages leerlingen die aan de referentieniveaus 1S/2F voldoen eind groep 8
 • Samenstelling van schoolaanbod in Focus PO, passend bij te behalen schoolambities
 • Inschaling van leervaardigheid van de leerlingen (en plaatsing op leerlijnen).

  * Indien je de Masterclass hebt gedaan, komt dit dagdeel te vervallen. 

Dagdeel 3 met hele team

 • Presentatie schoolambities en schoolaanbod aan het team
 • Koppeling leervaardigheid leerlingen aan leerroutes in de school
 • Cruciale leerdoelen en ik-doelen:
  • Thema- of blokplan maken en beheersing van cruciale leerdoelen bijwerken
  • Blokdoelen, bezemdoelen en borgingsdoelen
  • Gebruikmaken van de methode als bronnenboek
  • Formatieve evaluatie

Dagdeel 4 met hele team

 • HELDER kwaliteitscyclus op school: groepsplanloos werken
 • Onderwijsplan
 • Respons op de leerroute en interventies
 • Duiden van overzichten uit Focus PO
 • Betrokkenheid in Focus PO

Dagdeel 5 met hele team

 • Schoolbespreking op basis van de opbrengsten: vaardigheid & referentieniveaus, cruciale leerdoelen en betrokkenheid (school- en groepsgerichte fase)
 • Leerlingbespreking

Investering

Voor nieuwe gebruikers van Focus PO

De kosten voor het hele schooltraject bedragen €12.500,-, vrijgesteld van btw. Gedurende zes maanden is Focus PO gratis*.

* Dit aanbod geldt alleen voor nieuwe Focus PO gebruikers en is eenmalig per school (en niet per deelnemer).

Voor bestaande gebruikers van Focus PO (en oud Masterclass-deelnemers)

Er geldt een aangepaste prijs op aanvraag.

Toelichting kosten

De kosten voor Focus PO bedragen €11,50 per leerling per jaar (incl. btw). Meer informatie over de kostenstructuur vind je hier

Folder

Wil je bovenstaande informatie nog een keer rustig nalezen? Download hier de folder

Menu