Focus PO_Nieuw_Helder Onderwijsadvies_image Neem contact op Heb je interesse in Focus PO?

Focus PO Nieuw is Live!

Focus PO ondergaat een transformatie. Ten eerste is de bestaande versie versterkt door de presentatie van de schoolweging en de koppeling tussen de schoolambities en de referentieniveaus. Ten tweede is het binnenkort mogelijk om volgtoetsen van de toetsaanbieders Bureau ICE, Boom en Diataal te verwerken. Maak je nu al gebruik van Focus PO, dan kun je ervoor kiezen om de huidige versie te blijven gebruiken. Je kunt echter ook kiezen voor de nieuwe versie. 

In de nieuwe Focus PO kun je het onderwijs plannen aan de hand van de cruciale leerdoelen die zich bevinden in de leerlijnen die lopen van groep 1 t/m 8. De software biedt tal van nieuwe overzichten die onder andere de schoolbespreking inhoudelijk zullen verdiepen. Het ‘oude Focus PO’ beslaat nog maar zo’n tien procent van de nieuwe Focus PO. Nieuwe gebruikers kunnen niet meer op de ‘oude’ versie worden aangesloten. 

Wil je weten wat er allemaal mogelijk is met het nieuwe Focus PO? Meld je dan via de button aan voor de informatieve video die rond 25 november beschikbaar komt. 

Focus PO-Cruciale leerdoelen-Image

Focus PO

ac

Lesmethodes zijn standaard en leerlingpopulaties zijn divers. Dit feit maakt het lastig om in elke basisschool passend onderwijs te bieden op een wijze die ook nog leidt tot het behalen van de schoolambities. Hoe kan dat wel? Met behulp van een leidraad die boven de lesmethodes hangt en die in groep 1 start: Focus PO. In dit onderwijsplansysteem bepaal je zelf in welke snelheid je door de lesmethodes voor begrijpend lezen, rekenen en taalverzorging heen wilt gaan; op weg naar de referentieniveaus die jij kiest. Daarna wijst Focus PO je de weg.

Met Focus PO ga je denken en handelen vanuit cruciale leerdoelen. Hierdoor richt je je op
het bereiken van essentiële leerinhouden. Die focus heeft een positieve invloed op de leeropbrengsten en daarmee op het bereiken van de referentieniveaus.

Nieuw in Focus PO

In de nieuwe versie van Focus PO start je met de keuze voor de schoolambities. Deze kun je ijken aan jouw schoolweging, zodat ze minimaal in lijn liggen met de opbrengsten die van de leerlingpopulatie verwacht mogen worden. Daarna stel je een passend schoolaanbod samen, waarbij je de beschikking krijgt over een set met in snelheid verschillende leerlijnen voor rekenen, lezen en taalverzorging. Deze leerlijnen zijn gekoppeld aan referentieniveaus die eind groep 8 bereikt moeten worden: van <<1F tot en met 3F. De leerlijnen zijn opgebouwd uit cruciale leerdoelen die uitgesplitst zijn naar enkelvoudige ik-doelen. Voor de groepen 1 en 2 hanteert Focus PO twee sets leerdoelen: E2 voor alle leerlingen en E2+ voor de leerlingen die meer uitdaging nodig hebben.

Als het schoolaanbod is samengesteld wijst Focus PO elke leerkracht de weg door de lesmethodes. Dat gebeurt aan de hand van thema- en blokplannen met cruciale leerdoelen voor de groepen 1 tot en met 8. Leerkrachten registreren vervolgens of de geplande cruciale leerdoelen worden beheerst. Niet beheerste leerdoelen worden automatisch als bezemdoelen aan het daarop volgende plan toegevoegd. Ook is het mogelijk om borgingsdoelen te plannen.

Focus PO is voor elke school geschikt. Het schoolaanbod is leidend en lesmethodes kunnen op drie manieren worden ingezet: ze worden volledig gevolgd, ze worden ingezet als bronnenboek of ze zijn onderdeel van een grotere leermiddelenmix. Voor individuele leerlingen kan Focus PO het ontwikkelingsperspectief organiseren met behulp van vertraagde (of versnelde) leerlijnen.

Schoolteams kunnen aan de hand van slimme overzichten op elk moment bekijken in welke mate de leerlingen de cruciale leerdoelen beheersen. Niet alleen op groeps- of individueel niveau, maar ook op schoolniveau. Dat geldt ook voor de mate waarin de leerlingen betrokken zijn bij de lessen, waarin ze de referentieniveaus beheersen en voor de resultaten die gemeten zijn met methodeoverstijgende toetsen. De laatstgenoemde resultaten worden in Focus PO omgezet naar de vaardigheidsindex (vix), een maat waardoor alles met alles vergeleken kan worden.

Invoeren van Focus PO

Focus PO kan het beste ingevoerd kan worden met behulp van een trainings- of adviseringstraject:

  • de Masterclass Opbrengstgericht Passend Onderwijs is gericht op een doortimmerd begrip van de gelijknamige denk- en werkwijze, de HELDER kwaliteitscyclus en het gebruik van Focus PO. Deze Masterclass is bedoeld voor het management, de intern begeleider én leerkrachten. 
  • het adviestraject Focus PO op de werkvloer is gericht op het gebruik van de software in de praktijk van elke basisschool. 
Menu