Focus PO

Focus PO is een digitale tool die gegevens van methode-onafhankelijke toetsen omzet in betekenisvolle overzichten.  Momenteel verandert Focus PO in een compleet onderwijsplansysteem. Het volgt niet alleen, maar plant ook het onderwijs in de basisvakken rekenen, lezen en taalverzorging. En dat maakt Focus PO uniek! Wil je op de hoogte blijven van deze nieuwe versie? Meld je dan aan voor onze attenderingsservice.

Over de nieuwe versie van Focus PO

In Focus PO start je met de keuze voor de schoolambities. Door deze te koppelen aan de schoolweging zorg je ervoor dat de beoogde opbrengsten passen bij de leerlingpopulatie. Daarna stel je een passend schoolaanbod samen, waarbij je de beschikking krijgt over een set met in snelheid verschillende leerlijnen voor rekenen, lezen en taalverzorging. Deze leerlijnen zijn volledig gebaseerd op de referentieniveaus. Als het schoolaanbod is samengesteld wijst Focus PO elke leerkracht de weg door de lesmethodes. Dat gebeurt aan de hand van tienweekse blokken van cruciale leerdoelen; van de kleutergroepen tot en met groep 8, en zelfs naar referentieniveau 3F.

Leerkrachten registreren vervolgens of de geplande cruciale leerdoelen worden beheerst. Tevens is het mogelijk om niet beheerste leerdoelen als ‘bezemdoelen’ of doelen die herhaald moeten worden als ‘borgingsdoelen’ aan het 10-weekse blokplan toe te voegen. En is er nog meer: een doelenoverzicht per leerling met een kindvriendelijke meetschaal waarmee hij op zijn eigen leerroute zijn groei kan meten en monitoren.

Met behulp van slimme overzichten kunnen schoolteams op elk moment bekijken in welke mate de leerlingen de cruciale leerdoelen beheersen. Niet alleen op groepsniveau, maar ook op schoolniveau. Dat geldt ook voor de mate waarin de leerlingen betrokken zijn bij de lessen, waarin ze de referentieniveaus beheersen en voor de resultaten die gemeten zijn met methodeoverstijgende toetsen.

VIX

Lees meer over VIX

Advies

Adviesgesprek aanvragen

Contact

Neem contact met ons op

Meer weten?

Neem dan contact met ons op via het contactformulier

Menu