Ontwikkeling

Focus PO is een software-instrument dat gegevens van methodeonafhankelijke toetsen omzet in betekenisvolle overzichten.  Momenteel transformeert Focus PO in een onderwijsplansysteem dat boven alle lesmethodes uitstijgt. De software volgt niet alleen, maar plant ook het onderwijs in de basisvakken rekenen, lezen en taalverzorging. En dat maakt Focus PO uniek! Wil je op de hoogte blijven van deze nieuwe versie? Meld je dan aan voor onze attenderingsservice.

Nieuw in Focus PO

In de nieuwe versie van Focus PO start je met de keuze voor de schoolambities. Deze kun je ijken aan de schoolweging, zodat ze minimaal in lijn liggen met wat van de leerlingpopulatie verwacht mag worden. Daarna stel je een passend schoolaanbod samen, waarbij je de beschikking krijgt over een set met in snelheid verschillende leerlijnen voor rekenen, lezen en taalverzorging. Deze leerlijnen zijn gekoppeld aan referentieniveaus die eind groep 8 bereikt moeten worden: van <<1F tot en met 3F. De leerlijnen zijn opgebouwd uit cruciale leerdoelen die uitgesplitst zijn naar enkelvoudige ik-doelen. Voor de groepen 1 en 2 hanteert Focus PO twee sets leerdoelen: E2 voor alle leerlingen en E2+ voor de leerlingen die meer uitdaging nodig hebben.

Als het schoolaanbod is samengesteld wijst Focus PO elke leerkracht de weg door de lesmethodes. Dat gebeurt aan de hand van thema- en blokplannen met cruciale leerdoelen voor de groepen 1 tot en met 8. Leerkrachten registreren vervolgens of de geplande cruciale leerdoelen worden beheerst. Niet beheerste leerdoelen worden automatisch als bezemdoelen aan het daarop volgende plan toegevoegd. Ook is het mogelijk om borgingsdoelen te plannen.

Focus PO is voor elke school geschikt. Het schoolaanbod is leidend en lesmethodes kunnen op drie manieren worden ingezet: ze worden volledig gevolgd, ze worden ingezet als bronnenboek of ze zijn onderdeel van een grotere leermiddelenmix. Voor individuele leerlingen kan Focus PO het ontwikkelingsperspectief organiseren met behulp van vertraagde (of versnelde) leerlijnen.

Schoolteams kunnen aan de hand van slimme overzichten op elk moment bekijken in welke mate de leerlingen de cruciale leerdoelen beheersen. Niet alleen op groeps- of individueel niveau, maar ook op schoolniveau. Dat geldt ook voor de mate waarin de leerlingen betrokken zijn bij de lessen, waarin ze de referentieniveaus beheersen en voor de resultaten die gemeten zijn met methodeoverstijgende toetsen. De laatstgenoemde resultaten worden in Focus PO omgezet naar de vaardigheidsindex (vix), een maat waardoor alles met alles vergeleken kan worden. 

VIX

De vaardigheidsindex

Advies

Adviesgesprek aanvragen

Contact

Neem contact met ons op

Meer weten?

Neem dan contact met ons op via het contactformulier

Menu