Wat is groepsplanloos werken?

Groepsplanloos werken is een systematiek om zonder het administratieve middel van het groepsplan te sturen op de realisatie van opbrengsten en passend onderwijs. Om deze twee doelen te bereiken zijn er vier waarborgen nodig: het onderwijsplan, school- en groepsoverzichten en een schoolbespreking.

Download de gratis publicaties over groepsplanloos.

Transformatie Focus PO

De komst van de nieuwe versie van Focus PO verandert het groepsplanloze werken. Ten eerste omdat er meer typen opbrengsten in Focus PO worden verwerkt: methodeoverstijgende toetsopbrengsten, referentieniveaus, cruciale leerdoelen en betrokkenheid. Deze vier opbrengsttypen zullen een sterk verdiepend effect hebben op de schoolbespreking. Ten tweede omdat een school in Focus PO een passend schoolaanbod kan samenstellen en tevens omdat elke leerling in een compleet overzicht van de respons op de leerroute goed in beeld zal komen. Deze twee veranderingen, gecombineerd met de vier opbrengsttypen maken de trits school>groep>leerling echt volledig. Meer info over de transformatie van Focus PO.

HELDER kwaliteitscyclus

Focus PO ondersteunt de complete kwaliteitscyclus in een basisschool. Groepsplanloos werken is een onderdeel daarvan. Deze werkwijze wordt daarom ingevoegd in de in ontwikkeling zijnde HELDER kwaliteitscyclus. Deze cyclus bestaat, naast de vier waarborgen, uit een reeks met elkaar samenhangende besprekingen en acties. Het doel ervan is om met behulp van Focus PO opbrengstgericht en passend onderwijs te realiseren op het niveau van de school, de groep en de leerling. In het april 2021 wordt er over de HELDER kwaliteitscyclus gepubliceerd.

Advies bij groepsplanloos werken

De vier waarborgen van groepsplanloos werken vormen de basis van de HELDER kwaliteitscyclus. Hoe beter je deze vier nu al invoert, hoe sterker de complete cyclus uiteindelijk wordt. Bij het invoeren van elke waarborg kan een adviseur van HELDER Onderwijsadvies je ondersteunen. Samen bouwen we aan het fundament van een goede kwaliteitscyclus. Wij adviseren bij het uitvoeren van een schoolbespreking in jouw school, bijvoorbeeld door het voor te doen (of door aanwezig te zijn en eventueel bij te sturen of feedback te geven). Ook adviseren we bij het maken van onderwijsplannen en het opstellen en duiden van school- en groepsoverzichten. De HELDER kwaliteitscyclus is onderdeel van de Masterclass Opbrengstgericht Passend Onderwijs en het adviestraject ‘Focus PO op de werkvloer’.

Neem contact op voor de mogelijkheden.