groepsplanloos werken Terug naar overzicht

GROEPSPLANLOOS WERKEN

Groepsplanloos werken

Groepsplanloos werken bestaat uit een aantal werkinstrumenten waaronder het onderwijsplan en de schoolbespreking Wij bieden de volgende diensten aan:

Het onderwijsplan

Het onderwijsplan beschrijft de wijze waarop leerkrachten opbrengstgericht en passend onderwijs bieden. Deze teambrede afspraken in dragen bij aan het realiseren van een doorgaande leerlijn naar de referentieniveaus waarin het aanbod op een evenwichtige en samenhangende manier vormgegeven en geborgd wordt. Een goed onderwijsplan vormt voor zowel nieuwe leerkrachten als zittende leerkrachten het fundament om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit van het taal- en rekenonderwijs.

Samen met onze adviseur ontwikkelt (een deel van) het team een onderwijsplan op voor Begrijpend lezen, Spelling/Taalverzorging en/of Rekenen. We bespreken o.a. keuzes die gemaakt worden ten aanzien van de inzet van lesmethodes en het extra lesmateriaal. Ook bepalen we de schoolafspraken met betrekking tot instructie, didactiek en hulpmiddelen.

De schoolbespreking

Een schoolbespreking verloopt langs een vaste structuur. Soms is het fijn om deze structuur een keer te ervaren door de schoolbespreking te laten begeleiden. Bijvoorbeeld door hem een keer voor te laten doen of door een adviseur te vragen de bespreking bij te wonen en feedback te geven op de aanpak. Welk advies je ook wenst, het doel van onze inzet blijft dat je zo snel mogelijk de schoolbespreking zelf kan organiseren en leiden.

Meer weten?

Bijvoorbeeld over de mogelijkheden voor een Groepsplanloos werken Neem contact met ons op!

Je kunt je hier voor deze training aanmelden.

Menu