HELDER Onderwijsadvies

Kies voor een heldere koers

HELDER Onderwijsadvies bv adviseert en traint schoolleiders, intern begeleiders, leerkrachten en hun bestuursmedewerkers in het primair onderwijs bij het versterken van de uitvoering en de aansturing van het onderwijs in de basisvakken: Nederlandse taal, rekenen en gedrag.

Waarvoor HELDER Onderwijsadvies

Het is onze missie om scholen te ondersteunen bij de realisatie van passend onderwijs op school-, groeps-, en leerlingniveau op een manier die leidt tot het bereiken van de schoolambities. Om dat te bereiken adviseren we over een passend schoolaanbod. Dit aanbod is gebaseerd op de referentieniveaus en daarop aansluitende leerlijnen van cruciale leerdoelen.

Opbrengstgericht Passend Onderwijs

HELDER Onderwijsadvies baseert haar advies en training op de zes uitgangspunten van de denk- en werkwijze van Opbrengstgericht Passend Onderwijs. Deze uitgangspunten zijn concreet gemaakt in de softwaretool Focus PO en het cyclisch werken aan kwaliteit door middel van ‘groepsplanloos werken’. Uit deze werkwijze volgen, indien nodig, verbeteraanpakken en interventies.

Kwaliteitsgebieden

Wij richten ons primair op de inrichting van vijf kwaliteitsgebieden uit het onderzoeks- en waarderingskader van de Inspectie van het Onderwijs. Onze invulling daarvan moet leiden tot een behapbare en betekenisvolle taakuitvoering van elke onderwijsprofessional.

Ons aanbod

Meer weten? Neem contact op.

Menu