HET JONGE KIND

HET JONGE KIND

HET JONGE KIND

Opbrengstgericht werken met kleuters

“Play is the highest form of research”, zei Albert Einstein. Eigenlijk geldt dit voor ons allemaal, maar voor ‘het jonge kind’ is dit zijn enige – en de beste – manier om de wereld te leren kennen, te leren begrijpen, ervaringen op te doen en te verwerken om te komen tot zo veel mogelijk kleine en grote leermomenten. Leerlingen moeten zelf ervaren, voelen, ontdekken, onderzoeken, experimenteren en imiteren. Lerend spelen of spelend leren is dat wat we als leerkrachten moeten organiseren; het is de as waarom het onderwijs draait. Spel is echter geen synoniem voor vrijheid-blijheid of een afwachtende houding. Er moet sprake zijn van een beredeneerd aanbod op basis vooraf bepaalde cruciale leerdoelen en de ontwikkelingsfase waarin elke leerling zich bevindt. Spelend leren vindt plaats binnen een betekenisvolle speelwerkomgeving die in meer of mindere mate samen met de leerlingen wordt bedacht, (her)ingericht en ontworpen op basis van thema’s.

Inhoud

In dit traject gaan we uit van de volle breedte van het kleuteronderwijs. Dat is onderwerp van gesprek. We starten met de visie, gevolgd door het wegzetten van alle cruciale leerdoelen van rekenen, taal, motoriek en gedrag in een beredeneerd aanbod. Onderdeel hiervan is het thematische werken. Samen bereiden we thema’s voor, zowel inhoudelijk als qua planning. In het thema gaan we met leerlingen aan de slag om hen actief en betrokken tot spelend leren te brengen. Hierin doorlopen we doorgaans de volgende fasen: exploratie, betekenisvol ontwerpen en creëren, spelend leren en spelinstructie & spelbegeleiding.

Onder andere de volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Visie op kleuteronderwijs (deze hebben jullie al? Hier sluit het traject op aan)
 • Kracht van spelend leren en denken vanuit spel (thematisch)
 • Cruciale leerdoelen en schoolambities
 • Beredeneerd aanbod en cruciale leerdoelen wegzetten in: regels & routines, standaard speelwerkomgeving, buiten & binnen bewegen, thematisch werken.
 • Thema’s voorbereiden: inhoudelijk en qua planning (grote en kleine groepen)
 • Rollen van de leerkracht: exploratieve instructie, spelinstructie, spelbegeleiding en directe instructie
 • Samen met leerlingen betekenisvol ontwerpen (atelier)
 • Rollen en handelingen als basis van de spelinstructie
 • Gebruik van bronnen (methoden etc.)
 • Het onderwijsplan als borgingsmiddel
 • Focus PO 1/2

Doel

Aan het einde van dit traject ligt er een onderwijsplan, zijn de deelnemende leerkrachten in staat om spelend leren (en alles daaromheen) te organiseren en is de basis gelegd voor een verdere uitbreiding en verdieping ervan. Er is geïnventariseerd op welke punten er nog verdere advisering en professionalisering nodig is.

Contact

Neem contact op via het contactformulier om de mogelijkheden te bespreken.

Wil je meer grip op de kleuterbouw?
15 september 2021 is er een eendaagse ‘masterclass kleuteronderwijs’ georganiseerd. Klik hier voor meer informatie.

Menu