Leerlijnen voor basisonderwijs

Onafhankelijk onderwijsadvies

Op het niveau van scholen, groepen en leerlingen

Het expertsysteem voor het basisonderwijs

  1. Home
  2. Leerlijnen basisonderwijs

De gepaste leerlijnen voor het basisonderwijs, waaronder voor rekenen, taalverzorging en begrijpend lezen, zorgen voor passend onderwijs in je basisschool. Leerlijnen zijn gebaseerd op de referentieniveaus die de overheid verplicht, maar eveneens door de schoolambities. In het geval van rekenen, taalverzorging en begrijpend lezen zal je bij het opstellen van de leerlijn voornamelijk moeten letten op de referentieniveaus van de overheid. Toch biedt HELDER Onderwijsadvies te Culemborg, vlak bij Utrecht, mogelijkheden aan om flexibel en gepast om te gaan met leerlijnen voor het basisonderwijs.

Interesse in een abonnement op Focus PO?

De optimale leerlijnen voor het basisonderwijs

Om de leerlijnen voor het basisonderwijs omtrent begrijpend lezen, taalverzorging en rekenen op te stellen, is het bij iedere leerlijn van belang om opbrengstgericht naar de situatie te kijken. Voor vak- en vormingsgebieden is het als basisschool van belang om schoolambities op te stellen. Via een schoolweging is het mogelijk om deze ambitiekeuze op de juiste manier vast te leggen. Daarbij is het van belang om naar de leerlingenpopulatie en de onderwijskundige visie te kijken. Zo kun je vaststellen wat er aan het einde van groep 8 bereikt moet worden en vervolgens een passend schoolaanbod samen te stellen.

Passend onderwijs op maat van de leerlingen

Dit passende onderwijs bestaat uit een beperkt aantal leerroutes in het begin. Elke leerroute huist op zijn beurt leerlijnen wat een logische opeenvolging is van cruciale leerdoelen voor het onderwijs. Zo zijn er bij leerlijnen voor basisonderwijs bepaalde mijlpalen die leerlingen moeten halen bij rekenen, taalverzorging en begrijpend lezen. Met dit schoolaanbod sluit je aan op je vooropgestelde schoolambities en tracht je de opbrengsten te behalen die je beoogt. Dat lukt niet de eerste keer, waarbij een continu feedbacksysteem ervoor zorgt dat deze leerdoelen en leerlijnen continu worden bijgesteld op basis van het basisonderwijs in jouw specifieke school.

Gebruik overzichtelijke software

Met Focus PO is het mogelijk om op een inzichtelijke manier elke leerlijn voor het basisonderwijs, waarbij de leerlijnen rekenen, begrijpend lezen en taalverzorging centraal staan, in kaart te brengen. Via een van de trajecten ontdek je het verschil dat een implementatie van dit onderwijsplansysteem kan betekenen voor jouw basisschool. Vul het online contactformulier in voor meer informatie.

Heeft u vragen over onze diensten?

Vul het contactformulier in!

  • Velden met een * zijn verplicht om in te vullen.

Bekijk onze nieuwsberichten

Contact en gratis voorlichting

Interesse in een abonnement op Focus PO?