Leerlijnen basisonderwijs

Onafhankelijk onderwijsadvies

Op het niveau van scholen, groepen en leerlingen

Het expertsysteem voor het basisonderwijs

  1. Home
  2. Leerlijnen basisonderwijs

Leerkrachtvaardigheden bijschaven is een goede manier om de onderwijskwaliteit in jouw basisschool te verbeteren. Bij HELDER Onderwijsadvies is het mogelijk om middels trainingen en trajecten alle aspecten van je onderwijs bij te stellen op basis van de behoeften van je school. Met gecertificeerde trainers is het mogelijk om op een gerichte manier de leerkrachtvaardigheden te versterken en zodoende de onderwijskwaliteit verbeteren.

Interesse in een abonnement op Focus PO?

De optimale leerlijnen voor het basisonderwijs

Om de leerlijnen voor het basisonderwijs omtrent begrijpend lezen, taalverzorging en rekenen op te stellen, is het bij iedere leerlijn van belang om opbrengstgericht naar de situatie te kijken. Voor vak- en vormingsgebieden is het als basisschool van belang om schoolambities op te stellen. Via een schoolweging is het mogelijk om deze ambitiekeuze op de juiste manier vast te leggen. Daarbij is het van belang om naar de leerlingenpopulatie en de onderwijskundige visie te kijken. Zo kun je vaststellen wat er aan het einde van groep 8 bereikt moet worden en vervolgens een passend schoolaanbod samen te stellen.

Passend onderwijs op maat van de leerlingen

Dit passende onderwijs bestaat uit een beperkt aantal leerroutes in het begin. Elke leerroute huist op zijn beurt leerlijnen wat een logische opeenvolging is van cruciale leerdoelen. Zo zijn er bij leerlijnen voor basisonderwijs bepaalde mijlpalen die leerlingen moeten halen bij rekenen, taalverzorging en begrijpend lezen. Met dit schoolaanbod sluit je aan op je vooropgestelde schoolambities en tracht je de opbrengsten te behalen die je beoogt. Dat lukt niet de eerste keer, waarbij een continu feedbacksysteem ervoor zorgt dat deze leerdoelen en leerlijnen continu worden bijgesteld op basis van het basisonderwijs in jouw specifieke school.

Gebruik overzichtelijke software

Met Focus PO is het mogelijk om op een inzichtelijke manier elke leerlijn voor het basisonderwijs, waarbij de leerlijnen rekenen, begrijpend lezen en taalverzorging centraal staan, in kaart te brengen. Via een van de trajecten ontdek je het verschil dat een implementatie van dit onderwijsplansysteem kan betekenen voor jouw basisschool. Vul het online contactformulier in voor meer informatie.

Heeft u vragen over onze diensten?

Vul het contactformulier in!

  • Velden met een * zijn verplicht om in te vullen.

Contact en gratis voorlichting

Interesse in een abonnement op Focus PO?

Menu