Masterclass opbrengstgericht passend onderwijs Terug naar overzicht

MASTERCLASS OPBRENGSTGERICHT
PASSEND ONDERWIJS

Wat levert de Masterclass Opbrengstgericht Passend Onderwijs je op?

Aan het einde van de vijfdaagse Masterclass heb jij opbrengstgericht en passend onderwijs in jouw school opgestart. Je hebt invulling gegeven aan kwaliteitsaspecten die in het waarderingskader van de Inspectie van het Onderwijs worden genoemd. Na afloop van de training heb je de grondslagen gelegd voor een passend aanbod met de referentieniveaus taal en rekenen, houd je zicht op de ontwikkeling van leerlingen en geef je richting aan het didactisch handelen in jouw school. Je stuurt daarmee op het realiseren van gewenste opbrengsten door middel van een cyclisch werkproces met een minimale hoeveelheid administratieve handelingen.

Wat leer je?

In de Masterclass leer je hoe je Opbrengstgericht Passend Onderwijs kunt realiseren op een wijze die behapbaar en betekenisvol is. Dat doen we met behulp van een krachtig onderwijskundig kader dat uit zes uitgangspunten bestaat. Dit kader is concreet gemaakt in de softwaretool Focus PO. Je begint met het kiezen van je schoolambities. In dit keuzeproces is de schoolweging je ijkpunt, zodat je zeker weet dat je gaat sturen op de door jou gewenste percentages leerlingen die eind groep 8 aan de referentieniveaus 1F en 1S/2F gaan voldoen. Vervolgens stel je uit meerdere leerlijnen een schoolaanbod samen dat passend is op jouw leerlingpopulatie. Dit schoolaanbod bevat een planning van cruciale leerdoelen in 10 periodes per schooljaar. Daarna kun je aan slag.

Wat bereik je met je deelname?

De Masterclass is gericht op doen. Het hoofddoel is dat je Opbrengstgericht Passend Onderwijs zelf gaat invoeren. Een actieve leerhouding in combinatie met het lezen van publicaties en het uitvoeren van opdrachten in de praktijk is nodig om flinke leerwinst te boeken. Aan het einde van de Masterclass heb je het volgende bereikt:

  • Je begrijpt hoe schoolambities, schoolweging, leerlijnen, referentieniveaus, cruciale leerdoelen samenhangen met elkaar en met de kaders van de Inspectie van het Onderwijs.
  • Je hebt de schoolambities op de basisvakken gekozen en je hebt je schoolaanbod vastgesteld.
  • Je hebt bedacht hoe je Opbrengstgericht Passend Onderwijs met Focus PO in jouw school organiseert en invoert.

Investering

Je investeert € 2.250,- per persoon (vrij van btw) en je krijgt:

  • Een training die volledig aansluit bij de actualiteit (en verder kijkt)
  • Een half jaar gratis gebruik van Focus PO per school (ter waarde van gemiddeld € 750,- )
  • Schoolgerichte adviezen en nazorg
  • Beschikking over alle werkmaterialen en werkvormen.

Programma

Dag 1 Uitgangspunten, oriëntatie op Focus PO en keuze voor schoolambities
Dag 2 Referentieniveaus, cruciale leerdoelen en keuze voor het schoolaanbod
Dag 3 Sturen op het aanbod, zicht op ontwikkeling en didactisch handelen (onderwijsplan)
Dag 4 Groepsplanloos werken met Focus PO: de schoolbespreking
Dag 5 Inslijpen, verdiepen, doorpakken en doen!

Doelgroep

De Masterclass is bedoeld voor schoolleiders en intern begeleiders van basisscholen. Vaak doen ook bouwcoördinatoren of leerkrachten mee met als doel om de kennisbasis in de school te verbreden. Hierdoor zal de invoering succesvoller verlopen.

Goed om te weten

Door het Covid-19 virus werken wij met kleinere groepen dan gebruikelijk. De maximale groepsgrootte is 12 personen. We garanderen dat de trainingsruimte voldoet aan de voorschriften die in het belang van de gezondheid zijn gesteld.

Meer weten?

Bijvoorbeeld over de mogelijkheden voor een Incompany Masterclass? Neem contact met ons op!

Meedoen? 

Je kunt je hier voor deze masterclass aanmelden.

Menu