Masterclass opbrengstgericht passend onderwijs

MASTERCLASS OPBRENGSTGERICHT
PASSEND ONDERWIJS

Inhoud

Aan het einde van de vijfdaagse Masterclass is Opbrengstgericht Passend Onderwijs in jouw school van start gegaan. Daarmee geef je invulling aan vijf kwaliteitsaspecten die in het waarderingskader van de Inspectie van het Onderwijs worden genoemd. Na afloop heb je de grondslagen gelegd voor een passend schoolaanbod gebaseerd op de referentieniveaus taal en rekenen (OP1), houd je zicht op de ontwikkeling van leerlingen (OP2) en geef je richting aan het didactisch handelen in jouw school (OP3). Je stuurt daarmee op het realiseren van gewenste opbrengsten (OR1) door middel van een cyclisch werkproces (KA1) met een minimale hoeveelheid administratieve handelingen.

Focus PO

De denk- en werkwijze van Opbrengstgericht Passend Onderwijs is concreet gemaakt in het software-instrument Focus PO. Op papier of met behulp van andere digitale tools wordt het lastig om de centrale doelstelling te realiseren.
Focus PO is namelijk een methodeoverstijgend sturingsinstrument dat niet zonder meer het gebruikelijke tempo van een lesmethode volgt. Voorwaarde voor deelname is daarom dat je voor jouw school een gratis proefabonnement aanvraagt. Normaliter is de proeftijd zes weken, maar omdat je deelneemt aan de masterclass wordt dit verlengd naar een halfjaar. Tijdens de training kun je daarom in alle rust Focus PO verkennen en wordt elke vraag beantwoord.

Actieve leerhouding

De Masterclass is gericht op doen. Het hoofddoel is dat je Opbrengstgericht Passend Onderwijs met Focus PO zelf gaat invoeren. Een actieve leerhouding in combinatie met het lezen van publicaties en het uitvoeren van opdrachten in de praktijk is nodig om flinke leerwinst te boeken. Aan het einde van de Masterclass heb je het volgende bereikt:

  • Je begrijpt hoe schoolambities, schoolweging, leerlijnen, referentieniveaus, cruciale leerdoelen samenhangen met elkaar en met de kaders van de Inspectie van het Onderwijs.
  • Je hebt de schoolambities op de basisvakken gekozen en je hebt een passend schoolaanbod samengesteld.
  • Je hebt bedacht hoe je Opbrengstgericht Passend Onderwijs met Focus PO in jouw school organiseert en invoert.

Investering

Je investeert € 2.250,- per persoon (vrij van btw) en je krijgt:

  • Een training die volledig aansluit bij de actualiteit (en verder kijkt)
  • Een half jaar gratis gebruik van Focus PO per school (ter waarde van gemiddeld € 750,- )
  • Schoolgerichte adviezen
  • Beschikking over alle werkmaterialen en werkvormen.

En wat het je oplevert? Lees hier de reacties.

Programma

Dag 1 Uitgangspunten, referentiekader, schoolweging, oriëntatie op Focus PO en keuze voor schoolambities
Dag 2 Referentieniveaus, cruciale leerdoelen en de samenstelling van een passend schoolaanbod
Dag 3 Sturen op het aanbod, zicht op ontwikkeling en didactisch handelen
Dag 4 HELDER kwaliteitscyclus (groepsplanloos werken) en de schoolbespreking
Dag 5 Inslijpen, verdiepen, borgen, doorpakken en doen!

Voor wie

De Masterclass is bedoeld voor schoolleiders en intern begeleiders van basisscholen. Vaak doen ook bouwcoördinatoren of leerkrachten mee met als doel om de kennisbasis in de school te verbreden. Hierdoor zal de invoering succesvoller verlopen.

COVID-19

Door het COVID-19 virus werken wij met kleinere groepen dan gebruikelijk. De maximale groepsgrootte is 12 personen. We garanderen dat de trainingsruimte voldoet aan de voorschriften die in het belang van de gezondheid zijn gesteld.

Meer weten?

Bijvoorbeeld over de mogelijkheden voor een Incompany Masterclass? Neem contact met ons op!

Meedoen? 

Je kunt je hier voor deze masterclass aanmelden.

Menu