De masterclass Opbrengstgericht Passend Onderwijs is als zodanig niet meer herkenbaar in het trainingsaanbod van HELDER Onderwijsadvies. De masterclass is namelijk opgesplitst en ondergebracht in een modulair trainingsaanbod.

Waarom?

De masterclass Opbrengstgericht Passend Onderwijs had een overstijgend karakter. Met de uitbreidingen in het softwarepakket Focus PO blijken de behoeften van de deelnemers te verschuiven. De ene deelnemer wil zich bijvoorbeeld volledig richten op de kwaliteitszorg, een andere deelnemer op het gebruik van de cruciale leerdoelen in de groepen 3 t/m 8 en de wijze waarop lesmethodes hierbij kunnen worden ingezet. Ook zijn er deelnemers die niet werken met Focus PO, maar toch de masterclass willen doen. Er blijkt dus behoefte te bestaan aan een flexibeler, specialistischer en praktischer trainingsaanbod. 

Modulair trainingsaanbod

In die behoefte kan het beste worden voorzien door een modulair trainingsaanbod. In dit aanbod zijn korter langer durende en op doelgroepen toegespitste trainingen opgenomen die los van elkaar of in samenhang met elkaar kunnen worden uitgevoerd:
Practice-class Focus PO 1-8 (driedaagse, gericht op Focus PO 1-8)
Practice-class Focus PO 1-2 (drie korte bijeenkomsten, gericht op Focus PO 1-2)
Expertclass Schoolbespreking (eendaagse trainingsdag)
Expertclass Opbrengstgericht Passend Onderwijs (eendaagse trainingsdag)
Expertclass Kwaliteitscoördinator 

Expertclass Grip op kleuteronderwijs