MASTERCLASS OPBRENGSTGERICHT PASSEND ONDERWIJS

Inhoud

Aan het einde van de vijfdaagse Masterclass Opbrengstgericht Passend Onderwijs is jouw school van start gegaan. Daarmee geef je invulling aan vijf kwaliteitsaspecten die in het waarderingskader van de Inspectie van het Onderwijs worden genoemd. Na afloop heb je de grondslagen gelegd voor een passend schoolaanbod gebaseerd op de referentieniveaus taal en rekenen (OP1), houd je zicht op de ontwikkeling van leerlingen (OP2) en geef je richting aan het didactisch handelen in jouw school (OP3). Je stuurt daarmee op het realiseren van gewenste opbrengsten (OR1) door middel van een cyclisch werkproces (KA1) met een minimale hoeveelheid administratieve handelingen.

Focus PO

De denk- en werkwijze van Opbrengstgericht Passend Onderwijs bestaat uit zes uitgangspunten en is concreet gemaakt in het software-instrument Focus PO. Op papier of met behulp van andere digitale tools wordt het lastig om de centrale doelstelling te realiseren. Focus PO is namelijk een methode-overstijgend sturingsinstrument dat niet zonder meer het gebruikelijke tempo van een lesmethode volgt. Voorwaarde voor deelname is daarom dat je voor jouw school abonnement aanvraagt. Gedurende de Masterclass maak je gratis* gebruik van Focus PO. Tijdens de training kun je daarom in alle rust Focus PO verkennen en wordt elke vraag beantwoord.

* Dit aanbod geldt alleen voor nieuwe Focus PO gebruikers en is eenmalig per school (en niet per deelnemer).

Actieve leerhouding

De Masterclass is gericht op doen. Het hoofddoel is dat je Opbrengstgericht Passend Onderwijs met Focus PO zelf gaat invoeren. Een actieve leerhouding in combinatie met het lezen van publicaties en het uitvoeren van opdrachten in de praktijk is nodig om flinke leerwinst te boeken. Je leert begrijpen (en uitleggen) hoe schoolambities, schoolweging, onderwijsresultatenmodel, leerlijnen, referentieniveaus, cruciale leerdoelen etc. met elkaar samenhangen. Deze kennis pas je toe door middel van Focus PO.

Trainingsmateriaal en powerpoints van de masterclass
Dit is een besloten pagina. Vul de code in die in de informatiebrief staat die je voorafgaand aan de training hebt ontvangen.

Programma

Dag 1 – Schoolambities
Zes uitgangspunten, referentiekader en onderwijsresultatenmodel, schoolweging en schoolambities en de vijf strategieën van passend onderwijs

Dag 2 – Passend schoolaanbod
Referentieniveaus, leerlijnen, cruciale leerdoelen, de vijf strategieën van passend onderwijs en het samenstellen van een passend schoolaanbod

Dag 3 – Cruciale leerdoelen
Cruciale leerdoelen in Focus PO, werken met blokplannen en het opstellen van onderwijsplannen

Dag 4 – HELDER Kwaliteitscyclus
De schoolbespreking en het meten van betrokkenheid

Dag 5 – Verdiepen, borgen en doen
Verdiepende casussen en kwaliteitsplan

Voor wie

De Masterclass is bedoeld voor schoolleiders en intern begeleiders van basisscholen. Vaak doen ook bouwcoördinatoren of leerkrachten mee met als doel om de kennisbasis in de school te verbreden. Hierdoor zal de invoering succesvoller verlopen. Lees hier over de meerwaarde van de Masterclass.

Investering

Je investeert € 2.250,- per persoon (vrij van btw) en je krijgt:

– een training die volledig aansluit bij de actualiteit (en verder kijkt)
gratis gebruik van Focus PO tijdens de duur van de Masterclass*
– schoolgerichte adviezen

– korting op een vervolgtraject ‘Focus PO op de werkvloer’
– beschikking over werkmaterialen, werkvormen etc.

* Dit aanbod geldt alleen voor nieuwe Focus PO gebruikers en is eenmalig per school (en niet per deelnemer).

Registratie

De masterclass Opbrengstgericht Passend Onderwijs is geregistreerd (72 uur) bij het Schoolleidersregister PO en opgenomen in het register in het kader van de herregistratie (deelthema’s ‘Omgaan met verschillen vertaald naar de schoolorganisatie’ en ‘Omgaan met verschillen in de klas’). Momenteel wordt de Masterclass opnieuw geregistreerd voor 90 uur.

Toelichting kosten

De kosten voor Focus PO bedragen €0,96 per leerling per maand. Meer informatie over de kostenstructuur vind je hier.

Aanmelden

Je kunt je hier aanmelden voor de Masterclass. Weten wat het je oplevert? Lees hier de reacties.
De masterclass wordt ook incompany aangeboden. Wil je dat? Neem contact op.

COVID-19

Door het COVID-19 virus werken wij met kleinere groepen dan gebruikelijk. We garanderen dat de trainingsruimte voldoet aan de voorschriften die in het belang van de gezondheid zijn gesteld.

Folder

Wil je bovenstaande informatie nog een keer rustig nalezen? Download hier de folder

Menu