De masterclass Opbrengstgericht Passend Onderwijs is als zodanig niet meer herkenbaar in het trainingsaanbod van HELDER Onderwijsadvies. De masterclass is namelijk opgesplitst en ondergebracht in een modulair trainingsaanbod.

Waarom?

De masterclass Opbrengstgericht Passend Onderwijs had een overstijgend karakter. Met de uitbreidingen in het softwarepakket Focus PO blijken de behoeften van de deelnemers te verschuiven. De ene deelnemer wil zich bijvoorbeeld volledig richten op de kleutermodule, een andere deelnemer op het gebruik van de cruciale leerdoelen in de groepen 3 t/m 8 en de wijze waarop lesmethodes hierbij kunnen worden ingezet. Er blijkt dus behoefte te bestaan aan een specialistischer en praktischer trainingsaanbod.

Modulair trainingsaanbod

In die behoefte kan het beste worden voorzien door een modulair trainingsaanbod. In dit aanbod zijn korter durende en op doelgroepen toegespitste trainingen opgenomen die los van elkaar of in samenhang met elkaar kunnen worden uitgevoerd. Het trainingsaanbod van HELDER Onderwijsadvies omvat daarom practice-classes (oftewel ‘knoppentrainingen’), expertclasses en cursussen. Dit aanbod zal het komende halfjaar worden uitgebreid. 

Practice-class Focus PO 1-8

De practice-class Focus PO 1-8 heeft de meeste overlap met de voormalige masterclass Opbrengstgericht Passend Onderwijs. In deze practice-class ligt de nadruk op het gebruik van het systeem en een aantal onderwijskundige keuzes die hierin nodig zijn. Het kleutergedeelte wordt in deze training op een basisniveau meegenomen. Datzelfde geldt voor de schoolbespreking; dat onderdeel is verplaatst naar een eendaagse expert-class. Meer informatie volgt binnenkort.

Menu