Externe partners

Wij werken samen met diverse onderwijskundigen. Al onze samenwerkingspartners zijn ingewerkt in het gedachtegoed van Opbrengstgericht Passend Onderwijs. Daarnaast brengen ze ieder hun eigen didactische en/of organisatorische specialismen mee. Ze helpen je graag om de in- en uitvoering van de werkwijze tot een succes te maken.

Monique van Tiel

Monique van Tiel

Onderwijsadviseur en schoolleider

Monique is zelfstandig onderwijsadviseur en schoolleider van basisschool de Vijverhof. Zij is trainer van de Masterclass Opbrengstgericht Passend Onderwijs. Monique is gespecialiseerd in het versterken van de kwaliteit van schoolteams en leiderschap.

Peter Derks

Onderwijsadviseur/ interim ib-er

Peter is zelfstandig interim ib-er en onderwijsadviseur. Hij is trainer van de Masterclass Opbrengstgericht Passend Onderwijs en begeleidt scholen bij de invoering van het gedachtegoed. Peter is gespecialiseerd in het coachen van ib-ers, schoolleiders en leerkrachten en het versterken van de ondersteuningsstructuur.

Kim Kneepkens

Onderwijsadviseur

Kim is onderwijsadviseur bij de Veerkrachtgroep. Zij is trainer van de Masterclass Opbrengstgericht Passend Onderwijs en begeleidt scholen bij de invoering van het gedachtegoed. Kim is gespecialiseerd in beeldcoaching en het versterken van leerkrachtvaardigheden.

Joyce Kruys

Joyce Kruys

Onderwijsadviseur

Joyce is zelfstandig onderwijsadviseur en eigenaar van het bedrijf Beter Voor Kinderen. Zij is trainer van de Masterclass Opbrengstgericht Passend Onderwijs en begeleidt scholen bij de invoering van het gedachtegoed. Joyce professionaliseert teams in het (speciaal)basisonderwijs op thema’s, zoals rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen spelling, gedrag, groepsdynamica en neuropsychologie.

Luciënne Gravestein

Luciënne Gravestein

Onderwijsadviseur /opleider

Luciënne is zelfstandig interim intern begeleider, onderwijsadviseur en docent van haar eigen IB-opleiding. Zij is trainer van de Masterclass Opbrengstgericht Passend Onderwijs en begeleidt scholen bij de invoering van het gedachtegoed. Luciënne is gespecialiseerd in het versterken van de kwaliteit en samenwerking van schoolteams en het opleiden of begeleiden van intern begeleiders.

Hannie Doornbos

Hannie Doornbos

Onderwijsadviseur

Hannie is onderwijsadviseur bij Fenom Onderwijsdiensten. Zij begeleidt scholen bij het invoeren van Opbrengstgericht Passend onderwijs. Hannie is gespecialiseerd in het begeleiden van schoolteams en het coachen van leerkrachten.

Franka Jonker

Franka Jonker

Onderwijsadviseur

Franka is onderwijsadviseur bij Fenom Onderwijsdiensten. Zij begeleidt scholen bij het invoeren van Opbrengstgericht Passend onderwijs. Franka is gespecialiseerd in het begeleiden van schoolteams en het coachen van leerkrachten.

Caroline erkens

Caroline Erkens

Onderwijsadviseur

Caroline is onderwijsadviseur bij Fenom Onderwijsdiensten. Zij adviseert scholen bij het invoeren van Opbrengstgericht Passend onderwijs. Caroline is gespecialiseerd in het begeleiden van schoolteams en het coachen van leerkrachten via beeldcoaching.

Marije van den Hoek

Onderwijsadviseur

Marije is onderwijsadviseur bij Fenom Onderwijsdiensten. Zij begeleidt scholen bij het invoeren van Opbrengstgericht Passend onderwijs. Franka is gespecialiseerd in het begeleiden van schoolteams en beeldcoaching.

Menu