Open inschrijvingen

Voor trainingen waar ‘open inschrijving’ achter vermeld staat, kun je je inschrijven via de agenda op de website. Het is tevens mogelijk om deze trainingen incompany te implementeren binnen jouw school. Wil je incompany? Neem contact op voor de mogelijkheden.

Trainingen

         Leerkracht
         MT/IB
    Bestuur

    Team

Praktijk klas: Focus PO 1-8

Een praktische driedaagse training gericht op het gebruik van Focus PO 1-8, de uitgangspunten waarop het onderwijsplansysteem is gebaseerd en de onderwijskundige keuzes waar je als school voor staat in het werken met Focus PO. De practice-class is dus méér dan een ‘knoppentraining’. Interesse in Focus PO 1-2, klik dan hier.

 

Praktijk klas: Focus PO 1-2

Een praktische training gericht op het gebruik van Focus PO 1-2. Na een uiteenzetting van de denk- en werkwijze van Groeibewust Kleuteronderwijs volgt de presentatie van de software en ga je ermee oefenen. Na dit dagdeel heb je zicht op hoe Focus PO 1-2 het thematisch en planmatig werken met kleuters in jouw school kan ondersteunen.

 

Cursus Rijke teksten

Wat zijn rijke teksten? Waar vind ik rijke teksten? Waarom zijn de teksten van een methode niet rijk genoeg? Hoe werk ik in de onderbouw met rijke teksten? Een praktisch dagdeel rondom rijke, authentieke teksten om morgen direct handen en voeten aan te geven in jouw eigen groep/school..

Cursus Leesmotivatie

Kinderen in Nederland zijn steeds minder gemotiveerd om te lezen. Hoe komt dat? En vooral: wat kun je er als school aan doen? Je krijgt in deze bijeenkomst veel praktische handvatten, tips en adviezen rondom leesmotivatie.

Grip op de kleuterbouw

Een praktische training om meer handvatten te krijgen en onderwijskundig (bege)leiderschap in de kleuterbouw beter gestalte te geven. Aan het einde van de dag weet je hoe een kleuter zich ontwikkelt en hoe je hier onderwijskundig op inspeelt op een wijze die leidt tot het bereiken van leeropbrengsten. De basis van deze training is de denk- en werkwijze van Groeibewust Kleuteronderwijs.

Executieve functies

Executieve functies trainen bij kleuters? De voorkant van het brein is de dirigent. Tijdens deze cursus leer je wat executieve functies zijn en hoe je die kunt stimuleren zodat ze beter tot ontwikkeling komen.

  

Taalbewustzijn

Van boekplezier naar letters kunnen benoemen en alles wat ertussen zit vanuit spel. Taalbewustzijn is een breed onderwerp zoals woordenschatontwikkeling, boekoriëntatie, fonologisch en fonemisch bewustzijn en alfabetisch principe. Tijdens deze cursus kan het accent gelegd worden op verschillende onderdelen.

   

Themahoek als hotspot

Samen een spelverhaal spelen. Tijdens deze cursus word je meegenomen hoe je samen met de kinderen een thema (hoek) kan opbouwen en inrichten.

   

Spelend lesgeven

Spelend lesgeven is dé manier om de ontwikkeling van het brein en daarmee het leren te stimuleren. Het is een onderdeel van de denk- en werkwijze van Groeibewust Kleuteronderwijs. Tijdens dit traject worden leerkrachtenteams in de onderbouw geprofessionaliseerd in de breedte van het onderwijs: van thematiseren tot spelinstructie en van het creëren van een rijke leeromgeving tot goed observeren met je kindvolgsysteem. In dit traject kunnen ook voorschool en peuteropvang worden betrokken (IKC).

   

Spel en spelbegeleiding

Zal ik wel of niet meespelen? Een training van twee dagdelen over diverse soorten spel, de ontwikkelingsfasen van spel en hoe je de juiste spelbegeleiding kunt geven passend bij de spelvorm. Tijdens deze cursus leer je hoe je op een gepaste manier spelbegeleiding kunt geven.

   

Snel ontwikkelende kleuters

Slim maar…. waarom laat het kind het niet zien? Tijdens deze cursus leer je snel ontwikkelende kleuters sneller herkennen. En hoe maak je het onderwijs passend voor deze kinderen?

   

Cursus: Interne didactisch coach

In deze cursus word je opgeleid om binnen je eigen school of cluster van scholen de leerkrachten te coachen en begeleiden bij het ontwikkelen en verbeteren van hun instructievaardigheden volgens het EDI-model.

 

Expert-class: Executieve functies

Hoe kan je als leerkracht zorgen dat de leerlingen in je groep echt tot leren komen, passend bij hun mogelijkheden? Hierbij spelen de executieve functies een grote rol. Executieve functies zijn processen in het brein waardoor je je gedrag en gedachten kunt sturen. Het gaat onder andere om aandacht hebben, emotieregulatie, werkgeheugen, timemanagement en metacognitie.

In deze expert-class leer je de theoretische achtergrond, vanuit de theorie van o.a. M. Forster–J. Cooper-Kahn, Zimmerman, en krijg praktische handvatten met leerlijnen die je gelijk in de praktijk kan inzetten binnen je school of bij de casus die je hebt

   

         Leerkracht
         MT/IB
    Bestuur

    Team

Praktijk klas: Focus PO 1-8

Een praktische driedaagse training gericht op het gebruik van Focus PO 1-8, de uitgangspunten waarop het onderwijsplansysteem is gebaseerd en de onderwijskundige keuzes waar je als school voor staat in het werken met Focus PO. De practice-class is dus méér dan een ‘knoppentraining’. Interesse in Focus PO 1-2, klik dan hier.

 

Praktijk klas: Focus PO 1-2

Een praktische training gericht op het gebruik van Focus PO 1-2. Na een uiteenzetting van de denk- en werkwijze van Groeibewust Kleuteronderwijs volgt de presentatie van de software en ga je ermee oefenen. Na dit dagdeel heb je zicht op hoe Focus PO 1-2 het thematisch en planmatig werken met kleuters in jouw school kan ondersteunen.

 

Grip op de kleuterbouw

Een praktische training om meer handvatten te krijgen en onderwijskundig (bege)leiderschap in de kleuterbouw beter gestalte te geven. Aan het einde van de dag weet je hoe een kleuter zich ontwikkelt en hoe je hier onderwijskundig op inspeelt op een wijze die leidt tot het bereiken van leeropbrengsten. De basis van deze training is de denk- en werkwijze van Groeibewust Kleuteronderwijs.

Executieve functies

Executieve functies trainen bij kleuters? De voorkant van het brein is de dirigent. Tijdens deze cursus leer je wat executieve functies zijn en hoe je die kunt stimuleren zodat ze beter tot ontwikkeling komen.

  

Spelend lesgeven

Spelend lesgeven is dé manier om de ontwikkeling van het brein en daarmee het leren te stimuleren. Het is een onderdeel van de denk- en werkwijze van Groeibewust Kleuteronderwijs. Tijdens dit traject worden leerkrachtenteams in de onderbouw geprofessionaliseerd in de breedte van het onderwijs: van thematiseren tot spelinstructie en van het creëren van een rijke leeromgeving tot goed observeren met je kindvolgsysteem. In dit traject kunnen ook voorschool en peuteropvang worden betrokken (IKC).

   

Spel en spelbegeleiding

Zal ik wel of niet meespelen? Een training van twee dagdelen over diverse soorten spel, de ontwikkelingsfasen van spel en hoe je de juiste spelbegeleiding kunt geven passend bij de spelvorm. Tijdens deze cursus leer je hoe je op een gepaste manier spelbegeleiding kunt geven.

   

Taalbewustzijn

Van boekplezier naar letters kunnen benoemen en alles wat ertussen zit vanuit spel. Taalbewustzijn is een breed onderwerp zoals woordenschatontwikkeling, boekoriëntatie, fonologisch en fonemisch bewustzijn en alfabetisch principe. Tijdens deze cursus kan het accent gelegd worden op verschillende onderdelen.

   

Themahoek als hotspot

Samen een spelverhaal spelen. Tijdens deze cursus word je meegenomen hoe je samen met de kinderen een thema (hoek) kan opbouwen en inrichten.

   

Cursus: Interne didactisch coach

In deze cursus word je opgeleid om binnen je eigen school of cluster van scholen de leerkrachten te coachen en begeleiden bij het ontwikkelen en verbeteren van hun instructievaardigheden volgens het EDI-model.

 

Cursus: executieve functies

Executieve functies trainen bij kleuters? De voorkant van het brein is de dirigent. Tijdens deze cursus leer je wat executieve functies zijn en hoe je die kunt stimuleren zodat ze beter tot ontwikkeling komen.

  

Cursus Rekenen

Ben je op zoek naar een nieuwe lesmethode voor rekenen, wil je er een implementeren of wil je de rekenopbrengsten verhogen? Welke rekenvraag je ook hebt, HELDER Onderwijsadvies helpt je. Van visie tot de werkvloer. Onze adviseurs hebben kennis van de meest recente lesmethodes en weten hoe deze in de praktijk werken. Die ervaringskennis combineren we met EDI en werken vanuit leerdoelen; een geïntegreerde aanpak is mogelijk (en krachtig).

Menu