Abonnement en investering

Om Focus PO te gebruiken kun je een eenjarig abonnement afsluiten. Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden en de Verwerkersovereenkomst van toepassingDe investering bedraagt € 11,50 per leerling (inclusief btw) voor het gemiddeld aantal leerlingen per schooljaar waarvoor Focus PO data verwerkt. Van een verwerking is sprake als er aan een leerling tenminste een opbrengst (maximaal 9 maanden oud) is gekoppeld uit een van volgende categorieën: methodeoverstijgende toetsen, beheersing cruciale leerdoelen of betrokkenheid. Je ontvangt aan het begin van elk abonnementsjaar een factuur. In het eerste jaar is dit alleen een startbedrag (gebaseerd op de eerste telling van het aantal leerlingen waarvoor data wordt verwerkt), in de daarop volgende jaren wordt elk toekomstig jaarbedrag tevens gecorrigeerd voor het werkelijke gebruik van het afgelopen jaar. In Focus PO is deze berekening zichtbaar bij ‘mijn gegevens’ (voor beheerders).

Proefabonnement

Een proefabonnement is gratis en wordt eenmaal per school verstrekt in combinatie met het de inschrijving voor de Masterclass Opbrengstgericht Passend Onderwijs of een traject ‘Focus PO’ op de werkvloer.

Scholen die een ‘oud’ abonnement op Focus PO hebben kunnen dit pakket nog behouden. Omdat in de ‘oude’ versie ook flinke aanpassingen zijn gedaan, bedragen de kosten hiervan per 1 november 2020 € 650,- (inclusief btw) per jaar. In het ‘oude’ pakket is nu de schoolweging zichtbaar, kun je ook andere volgtoetsen gebruiken en zijn de referentieniveau’s ingebouwd. Deze ‘oude’ versie wordt niet verder uitgebreid.

Voordat je een keuze maakt

  • Focus PO is bedoeld voor basisscholen met een jaarklassensysteem en verwerkt alleen data uit de leerlingvolgsystemen ParnasSys en ESIS.
  • Het is mogelijk een koppeling te maken met Diataal. De koppelingen met Boom en Bureau ICE zijn in ontwikkeling. Cito is in onderzoek aangezien van oudsher niet alle scholen hun toetsen in het datacentrum van Cito verwerken.
  • Focus PO functioneert het beste wanneer de dataverzameling in het eigen LVS op orde is.
  • De gehele Focus PO ontwikkelingsplanning vind je hier.
  • De Verwerkersovereenkomst
  • De algemene voorwaarden
  • Focus S(B)O en een Focus PO-bestuursmodule zijn ontwikkelingswensen waarover nog nader wordt gecommuniceerd.

Gratis voorlichting

Interesse in een abonnement op Focus PO?

Menu