Publicaties

De denk- en werkwijze van Opbrengstgericht Passend Onderwijs is beschreven diverse publicaties. Ze worden regelmatig geactualiseerd en bieden een mix aan verdiepende, vernieuwende en praktische inzichten. Deze inzichten helpen je om de materie beter te begrijpen en toe te passen. De inhoud van de publicaties wordt in de Masterclass Opbrengstgericht Passend Onderwijs uitgebreid besproken en vervolgens toegepast in jouw eigen praktijksituatie. Wees welkom!

Klik op een afbeelding om de publicatie te downloaden

BLOG+    De meerwaarde van Focus PO

In BLOG+ gaan adviseurs van HELDER Onderwijsadvies in op de meerwaarde van Focus PO in de dagelijkse praktijk. Klik op de afbeelding om de blog te downloaden.

Menu