Publicaties

Het gedachtegoed van Opbrengstgericht Passend Onderwijs wordt beschreven diverse publicaties. Ze bieden verdiepende, vernieuwende en praktische inzichten. Door deze kennis ben je beter in staat om de werkwijze te begrijpen. Dit helpt je om de uitgangspunten in je eigen praktijk in te voeren. De publicaties vormen tevens de basis voor het huiswerk van de Masterclass. Al deze publicaties zijn gratis te downloaden.

Laatste publicaties

Overige publicaties

Menu