Publicaties

De denk- en werkwijze van Opbrengstgericht Passend Onderwijs is beschreven diverse publicaties. Ze worden regelmatig geactualiseerd en bieden een mix aan verdiepende, vernieuwende en praktische inzichten. Deze inzichten helpen je om de materie beter te begrijpen en toe te passen. De inhoud van de publicaties wordt in de masterclass Opbrengstgericht Passend Onderwijs uitgebreid besproken en vervolgens toegepast in jouw eigen praktijksituatie. Wees welkom!

Recent verschenen

Klik op een afbeeldingen om de publicatie te downloaden

Overig

Klik op een afbeelding om de publicatie te downloaden

Menu