Referenties

Vanaf 2013 hebben ruim 1200 onderwijsprofessionals onze Masterclasses bezocht. Een paar opmerkingen over het effect van de Masterclass hebben we verzameld. We brengen je graag met oud-deelnemers in contact om persoonlijk te horen wat de Masterclass hen heeft opgeleverd.

Focus PO laat ons nadenken over het evenwicht tussen aanbod en opbrengsten, én over hoe we daar willen komen. Door het gebruik van Focus PO en de cruciale leerdoelen krijgen onderwerpen als EDI, differentiatie en klassenmanagement weer een gezamenlijke taal en routine. Het maakt ons onderwijs beter!

Mariëtte Zeillemaker

Goede Herderschool

Sinds we net Focus PO werken hebben de resultaten meer betekenis gekregen. Het is een stuk duidelijker wat er nodig is in de groep en voor wie. Ook heeft de schoolbespreking meer structuur en inhoud gekregen en voelt het echt alsof we samen verantwoordelijk zijn voor de school.

Inge Bos

CBS Onze wereld

Focus PO is een echte gamechanger.

Birte van Toledo

Jenaplan de Carrousel

Zicht op ontwikkeling? Focus PO! Werken met Focus PO is werken aan kwaliteit.

Ronald van Leeuwen

Professor Casimirschool

Sinds wij met Focus PO werken hebben onze besprekingen op school-, groeps- en leerlingniveau meer structuur en inhoud gekregen.

Inge Paul

Prinses Julianaschool

De uitgangspunten van Focus PO ‘dwingen’ leerkrachten in hun kracht te gaan staan. De overzichten bieden handvatten om leerlingen met dezelfde talenten zich te laten ontwikkelen zodat ze gelijke kansen hebben.

Leonie Nijenhuis

Basisschool Mochyschool

Als startende kwaliteitsondersteuner heb ik eindelijk de overzichten die ik nodig heb uit alle databrij die de verschillende volgsystemen leveren.

Anke Liefrink

Basisschool de Klepper

De overzichten van Focus PO geven ons direct zicht hoe de school- groeps- en individuele opbrengsten zich verhouden tot onze eigen schoolambitie. Hierdoor kunnen onze leerkrachten beter sturen op het aanbod en krijgen ze de regie terug.

Margreet van Iterson

Basisschool op ’t Hof

De Masterclass Opbrengstgericht passend Onderwijs geeft ons richting voor een passend aanbod. Het denken en handelen van school naar groep naar leerling helpt ons te focussen op het onderwijs en zorgt voor minder administratieve last.

Nicole van Eert-Maas

Basisschool de Pionier

Menu