Referenties

Vanaf 2013 hebben ruim 1200 onderwijsprofessionals onze Masterclasses bezocht. Een paar opmerkingen over het effect van de Masterclass hebben we verzameld. We brengen je graag met oud-deelnemers in contact om persoonlijk te horen wat de Masterclass hen heeft opgeleverd.

De uitgangspunten van Focus PO ‘dwingen’ leerkrachten in hun kracht te gaan staan. De overzichten bieden handvatten om leerlingen met dezelfde talenten zich te laten ontwikkelen zodat ze gelijke kansen hebben.

Leonie Nijenhuis

Basisschool Mochyschool

Als startende kwaliteitsondersteuner heb ik eindelijk de overzichten die ik nodig heb uit alle databrij die de verschillende volgsystemen leveren.

Anke Liefrink

Basisschool de Klepper

De overzichten van Focus PO geven ons direct zicht hoe de school- groeps- en individuele opbrengsten zich verhouden tot onze eigen schoolambitie. Hierdoor kunnen onze leerkrachten beter sturen op het aanbod en krijgen ze de regie terug.

Margreet van Iterson

Basisschool op ’t Hof

De Masterclass Opbrengstgericht passend Onderwijs geeft ons richting voor een passend aanbod. Het denken en handelen van school naar groep naar leerling helpt ons te focussen op het onderwijs en zorgt voor minder administratieve last.

Nicole van Eert-Maas

Basisschool de Pionier

Menu