Basisvakken

Nederlandse taal en rekenen zijn de corebusiness van elke school. HELDER Onderwijsadvies brengt samen met jou de basis op orde… Of stappen we door naar een hoger plan? Wil je het aanbod versterken, het passender maken op je leerlingpopulatie of hogere (eind)opbrengsten bereiken? De adviseurs van HELDER Onderwijsadvies staan voor jou en je collega’s gereed met hun kennis, hun praktische insteek en doelgerichte aanpak.

Trainingen

         Leerkracht
         MT/IB
    Bestuur

    Team

Adviestraject keuze rekenmethode

Ben je op zoek naar een nieuwe methode voor rekenen? Wij zijn een onafhankelijk onderwijsadviesbureau en kunnen jullie begeleiden bij het maken van een keuze die past bij jullie visie. Zo nodig bespreken we eerst deze visie, indien deze nog niet helder is. Wij hebben kennis van de meest recente methodes en kunnen advies geven op basis van deze kennis én ervaringen van scholen die deze methodes reeds gebruiken.

Lees ook: Advies bij keuze van een rekenmethode

Implementatie rekenmethode

Wanneer je hebt gekozen voor een nieuwe rekenmethode, wil je deze vanaf dag 1 goed inzetten. HELDER Onderwijsadvies helpt schoolteams bij de implementatie van de gekozen methode op een interactieve manier, die past bij wat het team nodig heeft. Vanuit onze achtergrond zijn wij niet alleen in staat de algemene technische en organisatorische kant van de methode te belichten, maar ook de koppeling te maken naar de eigenheid van de school en het team.
Wij helpen bij de implementatie van de volgende rekenmethoden:
* WIG 5
* Pluspunt 4
* Getal en ruimte junior