Inhoud

Een essentieel element in de HELDER kwaliteitscyclus, of in elke andere manier van cyclisch werken aan kwaliteit, is dat een schoolteam minimaal twee keer per jaar een schoolbespreking houdt. De centrale vragen die hier voorliggen zijn: 

  • heeft het onderwijs op de verschillende vakgebieden voldoende opgebracht? Met andere woorden: zijn de schoolambities behaald?
  • Is het onderwijs op de verschillende vakgebieden voldoende passend geweest?

Een schoolbespreking stelt eisen aan de leider ervan. Zo moet deze persoon gelijktijdig sturen op de inhoud, het proces en de interactie. Het team moet in de actiestand worden gezet; actief meedenken over evaluatie en signalering, analyse en ontwikkeling van de aanpak. Focus PO voorziet je hierbij van de inhoudelijke informatie. 

Uit de vele praktijkervaringen is gebleken dat een goed voorbeeld de beste manier is om te leren hoe je een schoolbespreking organiseert en leidt. Specifieker: een voorbeeld in je eigen team, met jouw eigen data uit Focus PO. HELDER Onderwijsadvies kan een adviseur ‘leveren’ die in persoon jouw voorbeeld kan zijn. Interesse? 

Meer informatie? Laat een bericht achter via het contactformulier.

Voorbeeld uit Focus PO: een overzicht van schoolopbrengsten voor rekenen (leerjaren 3-8 op een rij).

Menu