De executieve functies zijn bij leerlingen nog volop in ontwikkeling. Deze functies zijn van belang voor het planmatig werken, de emotieregulatie en de metacognitie.

Op deze cursusdag word je meegenomen in de executieve functies zijn en hoe je die kunt stimuleren zodat ze beter tot ontwikkeling komen. In de groepen 1 en 2 (soms 3) gebeurt dat via het spel.

“zelf het roer in handen nemen”

Instapniveau:

Je werkt éen of meerdere dagen voor een basisschool groep en je wilt de executieve functies van je leerlingen versterken.

Eindniveau (doelen):

Aan het eind van deze dag heb je kennis over executieve functies opgedaan en heb je praktische handreikingen gekregen om hiermee in de praktijk aan de slag te gaan>

Programma:

De cursus bestaat uit 5 dagdelen van 15.30 – 18.00 uur.
De cursus staat gepland op de volgende data:
Dagdeel 1: 20 september 2022
Dagdeel 2: 11 oktober 2022
Dagdeel 3: 15 november 2022
Dagdeel 4:13 december 2022
Dagdeel 5: 24 januari 2023

groep 1 /2 (3)

Hoe kun je de executieve functies bij het Jonge kind vanuit spel stimuleren en waarom?

groep 3 – 8

Hoe oefen je executieve vaardigheden met je leerlingen zodat hun gedrag verbetert, niet alleen in de les maar ook daarbuiten?

Werkvormen:

Informatie via Powerpoint, reflectiemomenten en voorbeelden.

Literatuur:

Slim maar.. Dawson & Guare

Executieve functies bij kinderen en adolescenten: een praktische gids voor diagnostiek en interventie: P. dawson & R. Guare

Executieve functies versterken op school: M. Forster – J. Cooper-Kahn (2014)

Smidts & Huizinga, 2011

Dawson & Guare, 2013

Norman & Shallice, 1986

Voor wie:

Leerkrachten in het basisonderwijs, intern begeleiders en alle geïnteresseerden

Overige informatie

Trainers

Jeroen Mulder (1-8)

 

 

Janneke (1-2)

Accreditatie
Deze training is niet geaccrediteerd

Contacttijd
2,5 uur – 3 uur (dagdeel)

Zelfstudie- en uitwerktijd
1 uur

Data, locatie, tijdstip en inschrijving
[link]

Locatie
Hoofdkantoor HELDER Onderwijsadvies

Zandstraat
4101EC Culemborg

Aanbod trainingen Executieve functies

Menu