groepplanloos werken

STARTTRAINING FOCUS PO NIEUW

Inhoud

Aan het einde van de eendaagse starttraining kun je met behulp van de vernieuwde versie van Focus PO in jouw school een verdiepingsslag maken met het de uitvoering van de denk- en werkwijze van Opbrengstgericht Passend Onderwijs en het werken met referentieniveaus en cruciale leerdoelen. De software en de training zijn gericht op de invulling van vijf kwaliteitsaspecten van de Inspectie van het onderwijs. De eerste drie omvatten een passend schoolaanbod gebaseerd op de referentieniveaus en cruciale leerdoelen van leerlijnen taal en rekenen (OP1), het zicht houden op de ontwikkeling van leerlingen (OP2) en het didactisch handelen (OP3). Door middel van deze drie stuur je op het realiseren van gewenste opbrengsten (OR1) door middel van een cyclisch werkproces (KA1) waarin het aantal administratieve handelingen wordt beperkt.

Focus PO

Om de dag goed in te kunnen vullen is het noodzakelijk dat jouw school een abonnement heeft op Focus PO. Dat mag een proef- of een betaald abonnement zijn. Klik hier voor meer informatie over de nieuwe versie van Focus PO.

Programma

De dag bestaat uit twee delen. Dagdeel I richt zich op het aanvullen van de voorkennis die nodig is om met de vernieuwde versie van Focus PO te gaan werken. Voor oud-deelnemers aan de Masterclass ligt de nadruk op het referentiekader en het gebruik van cruciale leerdoelen. Voor klanten van HELDER Onderwijsadvies wordt gefocust op de zes uitgangspunten van Opbrengstgericht Passend Onderwijs en de praktische uitwerking daarvan in het groepsplanloos werken. Dagdeel II is voor iedereen gelijk. Tijdens dit dagdeel leer je hoe je hoe Focus PO in de praktijk wordt gebruikt.

Investering

Je investeert € 490,- per persoon (vrij van btw) en je krijgt:

  • Een uitbreiding/aanvulling van de (ontbrekende) kennis
  • Voldoende startvaardigheid om met Focus PO aan de slag te gaan
  • Praktische handvatten om de kennis over te brengen naar je team

Je kunt je hier voor deze starttraining aanmelden.

Doelgroep

Schoolleiders, intern begeleiders en leerkrachten die al hebben deelgenomen aan de Masterclass Opbrengstgericht Passend Onderwijs of door HELDER Onderwijsadvies zijn geadviseerd in het werken met de referentieniveaus en cruciale leerdoelen, en het zicht houden op de ontwikkeling van leerlingen. Is dit niet het geval, doe dan de masterclass Opbrengstgericht Passend Onderwijs.

COVID-19

Door het COVID-19 virus werken wij met kleinere groepen dan gebruikelijk. De maximale groepsgrootte is 12 personen. We garanderen dat de trainingsruimte voldoet aan de voorschriften die in het belang van de gezondheid zijn gesteld.

Menu