Inhoud

Het referentiekader Nederlandse taal en rekenen met de referentieniveaus hebben geleid tot een herstructurering van het aanbod op beide vakgebieden. Ontwikkelaars van lesmethodes en toetsaanbieders hebben hun producten hierop afgestemd. De Inspectie van het Onderwijs heeft een deel van dit kader betrokken in het onderwijsresultatenmodel primair onderwijs. 

De impact van het referentiekader kan niet onderschat worden. Het heeft invloed op het dagelijks handelen van leerkrachten in de groepen. Een goed begrip van het referentiekader met de referentieniveaus en de daaruit volgende leerlijnen die bestaan uit cruciale leerdoelen is daarom essentieel. 

HELDER Onderwijsadvies draagt via teamtrainingen haar expertise over die op dit gebied is opgebouwd. Tijdens de basistraining leer je over het doel en de praktijk van het referentiekader, de referentieniveaus en de leerlijnen die hierop aanhaken. Tevens begrijp je het verschil tussen leerdoelen, cruciale leerdoelen en referentiedoelen. Tot slot ga je inzien dat dit kader niet alleen de bovenbouw betreft, maar, maar al start in de kleutergroepen. De training bestaat uit een mix van werkvormen, waaronder informatieoverdracht en praktische oefeningen. 

Naast de basistrainingen biedt HELDER Onderwijsadvies ook verdiepende trainingen aan, bijvoorbeeld over het werken met cruciale leerdoelen gekoppeld aan het gebruik van lesmethodes of het thematische werken in de kleutergroepen. 

Neem contact op via het contactformulier om de mogelijkheden te bespreken.