Nederlandse taal en rekenen zijn de corebusiness van elke school. HELDER Onderwijsadvies brengt samen met jou de basis op orde… Of stappen we door naar een hoger plan? Wil je het aanbod versterken, het passender maken op je leerlingpopulatie of hogere (eind)opbrengsten bereiken? De adviseurs van HELDER Onderwijsadvies staan voor jou en je collega’s gereed met hun kennis, hun praktische insteek en doelgerichte aanpak.

Hulp nodig bij het uitkiezen van een nieuwe methode? HELDER Onderwijsadvies heeft ook handige downloads om de nieuwste taalmethodes op de markt te vergelijken of om met elkaar te komen tot een goede keuze voor taal en rekenen.

Trainingen

         Leerkracht
         MT/IB
    Bestuur

    Team

Technisch lezen, begrijpend lezen en taalverzorging (taal)

Wil je het onderwijs in technisch lezen, begrijpend lezen of taalverzorging versterken? HELDER Onderwijsadvies vertaalt jouw wensen en behoeften graag naar een schooltraject passend bij de beginsituatie. Wij kijken naar wat er beter kan, wat er behouden kan blijven en welke keuzes er voorliggen. Onze adviseurs kennen de meest gangbare lesmethodes en methodieken en richten een schooltraject zo praktisch mogelijk in. Tevens wordt er beleid gemaakt.
Lees ook: Advies bij keuze van een taalmethode.

Rekenen

Ben je op zoek naar een nieuwe lesmethode voor rekenen, wil je er een implementeren of wil je de rekenopbrengsten verhogen? Welke rekenvraag je ook hebt, HELDER Onderwijsadvies helpt je. Van visie tot de werkvloer. Onze adviseurs hebben kennis van de meest recente lesmethodes en weten hoe deze in de praktijk werken. Die ervaringskennis combineren we met EDI en werken vanuit leerdoelen; een geïntegreerde aanpak is mogelijk (en krachtig).

Adviestraject keuze rekenmethode

Ben je op zoek naar een nieuwe methode voor rekenen? Wij zijn een onafhankelijk onderwijsadviesbureau en kunnen jullie begeleiden bij het maken van een keuze die past bij jullie visie. Zo nodig bespreken we eerst deze visie, indien deze nog niet helder is. Wij hebben kennis van de meest recente methodes en kunnen advies geven op basis van deze kennis én ervaringen van scholen die deze methodes reeds gebruiken.

Lees ook: Advies bij keuze van een rekenmethode

Implementatie rekenmethode

Wanneer je hebt gekozen voor een nieuwe rekenmethode, wil je deze vanaf dag 1 goed inzetten. HELDER Onderwijsadvies helpt schoolteams bij de implementatie van de gekozen methode op een interactieve manier, die past bij wat het team nodig heeft. Vanuit onze achtergrond zijn wij niet alleen in staat de algemene technische en organisatorische kant van de methode te belichten, maar ook de koppeling te maken naar de eigenheid van de school en het team.
Wij helpen bij de implementatie van de volgende rekenmethoden:
* WIG 5
* Pluspunt 4
* Getal en ruimte junior

 

Rijke teksten

Wat zijn rijke teksten? Waar vind ik rijke teksten? Waarom zijn de teksten van een methode niet rijk genoeg? Hoe werk ik in de onderbouw met rijke teksten? Een praktisch dagdeel rondom rijke, authentieke teksten om morgen direct handen en voeten aan te geven in jouw eigen groep/school..

Leesmotivatie

Kinderen in Nederland zijn steeds minder gemotiveerd om te lezen. Hoe komt dat? En vooral: wat kun je er als school aan doen? Je krijgt in deze bijeenkomst veel praktische handvatten, tips en adviezen rondom leesmotivatie.

Verhogen van opbrengsten

Heb je de wens om opbrengsten te verhogen? Voor de hele school of voor specifieke groepen? Voor bepaalde vakken of voor ontwikkelingsgebieden? HELDER Onderwijsadvies vind met jou de knop(pen) waaraan gedraaid moet worden en vertaalt dit naar een schooltraject op maat.

OPEN INSCHRIJVINGEN

De data voor schooljaar 2022-2023 staan online! Direct online inschrijven voor een cursus? Bekijk hieronder het aanbod voor thema Basisvakken:

Cursus Rekenen

Ben je op zoek naar een nieuwe lesmethode voor rekenen, wil je er een implementeren of wil je de rekenopbrengsten verhogen? Welke rekenvraag je ook hebt, HELDER Onderwijsadvies helpt je. Van visie tot de werkvloer. Onze adviseurs hebben kennis van de meest recente lesmethodes en weten hoe deze in de praktijk werken. Die ervaringskennis combineren we met EDI en werken vanuit leerdoelen; een geïntegreerde aanpak is mogelijk (en krachtig).

Dit doen wij ook

Teamtraining referentieniveaus 

Taalbewustzijn/woordenschat bij kleuters

Rekenbewustzijn/rekentaal bij kleuters

Werken met leerlijnen en cruciale leerdoelen

EDI-implementatie op vakgebied

Close reading en Actief lezen

Analyse van opbrengsten taal/rekenen

Schrijven plan van aanpak verhogen opbrengsten