Didactisch handelen en klassenmanagement

Is het didactisch handelen en het klassenmanagement van je collega’s op orde of is er een verdiepingsslag nodig? Wordt er gehandeld in lijn met wat de wetenschap zegt en wat er is opgeschreven? Of het nu gaat om EDI, om specifieke vakdidactiek of om het differentiëren tijdens de les, HELDER Onderwijsadvies is jouw partner in het waarmaken van je ambities op dit vlak. De EDI-gecertificeerde adviseurs en vakdidactici helpen je graag.

Trainingen

         Leerkracht
         MT/IB
    Bestuur

    Team

Dit doen wij ook

Coöperatieve werkvormen

EDI bij kleuters

Cursus: formatief evalueren 

Lesbezoeken en feedback

Klassenmanagement

Differentiëren in de klas

Expliciete Directe Instructie (EDI)

Wil je als team het didactisch handelen van leerkrachten een boost geven door EDI te implementeren of beter uit te voeren? Wil je dit combineren met het versterken van het klassenmanagement, EDI bij kleuters of het omgaan met verschillen? HELDER Onderwijsadvies kan elke EDI-gerelateerde vraag beantwoorden: praktisch en doelgericht, voor teams en individuele leerkrachten.

 

Formatief handelen

Wil je zicht krijgen in het leerproces van een leerling (of de leerlingen) in je groep? Op basis van de inzichten en praktische handvatten kun jij je instructie zo geven dat er meer succes is op het bereiken van de leerdoelen. HELDER Onderwijsadvies verzorgt de professionalisering van jou en je collega’s.

 

Coöperatieve werkvormen

Coöperatieve werkvormen is een begrip wat je vaak voorbij ziet komen en dat is niet voor niks. Deze werkvormen zorgen ervoor dat leerlingen actief en betrokken zijn tijdens de instructie en dragen bij aan het eigen maken van de lesstof. In dit traject krijgt een schoolteam handvatten hoe er coöperatieve werkvormen ingezet kunnen worden tijdens de (instructie)lessen.

    

Open inschrijvingen

Cursus: Interne didactisch coach

In deze cursus word je opgeleid om binnen je eigen school of cluster van scholen de leerkrachten te coachen en begeleiden bij het ontwikkelen en verbeteren van hun instructievaardigheden volgens het EDI-model.

 

Trainingen

         Leerkracht
         MT/IB
    Bestuur

    Team

EDI – Expliciete Directe Instructie

Schooltraject: Expliciete Directe Instructie (EDI)

Wil je als team het didactisch handelen van leerkrachten een boost geven door EDI te implementeren? In deze trainingen is er aandacht voor het ontwerpen van effectieve lessen, waarbij aandacht is voor het expliciet onderwijzen van het concept en de vaardigheid.

 

Schooltraject: EDI omgaan met verschillen

Hoe houd je rekening met verschillen in je groep? Welke keuzes maak je op het gebied van instructie, leermiddelen en hoe bied je de leerstof aan? In deze training staat het omgaan met verschillen centraal waarbij hoge verwachtingen een belangrijke rol spelen.

 

Schooltraject: EDI bij kleuters/groep 1-2

Wil je als team het didactisch handelen van leerkrachten een boost geven door EDI te implementeren bij de kleuters? In deze training is er aandacht voor het ontwerpen van effectieve instructies, waarbij aandacht is voor het expliciet onderwijzen van het concept en de vaardigheid met de ontwikkeling van het kleuterbrein als uitgangspunt.

    

Schooltraject: EDI bij zaakvakken

Wil je de instructie van de zaakvakken verstevigen? In deze training ontdek je hoe bordwerk en aantekeningen hierin een grote rol spelen.

    

Schooltraject: EDI klassenmanagement

Ben je op zoek naar handvatten om het klassenmanagement effectief vorm te geven, wat ten goede komt aan het welbevinden en leren van de leerlingen? Schrijf je dan in voor deze training.

    

Cursus: Interne didactisch coach

In deze cursus word je opgeleid om binnen je eigen school (cluster van scholen) de leerkrachten te coachen en begeleiden bij het ontwikkelen en verbeteren van hun instructievaardigheden volgens het EDI-model.

 

IRIS-Connect

Cursus: Coach op afstand

Behoefte aan feedback op jouw instructievaardigheden als leerkracht? Middels IRIS-Connect kan een onderwijsadviseur je op afstand coachen.

Formatief handelen

Schooltraject: Formatief evalueren

Wil jij inzicht krijgen in het leerproces van een leerling (of de leerlingen) in je groep? Op basis van de inzichten kun jij je instructie en de leerling zijn eigen handelen aanpassen teneinde succesvoller te zijn in het bereiken van een leerdoel. Dit schooltraject is er ook als een open inschrijving via de agenda.

    

Didactisch handelen algemeen

Schooltraject: Versterken van didactisch handelen

Wil je graag jouw didactisch handelen een boost geven? In deze training bieden we diverse handvatten om jouw vaardigheden te versterken.

   

Schooltraject: Differentiatie in de les (uitdaging)

Hoe kom ik tegemoet aan de behoeften van sterke leerlingen in mijn instructie? In deze training krijg je handvatten hoe je sterke leerlingen uit kunt dagen middels bepaalde vragen en opdrachten, als onderdeel van de klassikale instructie.

   

Schooltraject: Differentiatie in de les (ondersteuning)

Leerlingen hebben verschillende onderwijsbehoeften en niveaus. Hoe kom je tegemoet aan de behoeften van leerlingen, die extra ondersteuning behoeven? Wat werkt goed? In deze training krijg je praktische tips, waar je vrijwel direct mee aan de slag kunt.

   

Schooltraject: Coöperatieve werkvormen

Coöperatieve werkvormen is een begrip wat je vaak voorbij ziet komen en dat is niet voor niks. Deze werkvormen zorgen ervoor dat leerlingen actief en betrokken zijn tijdens de instructie en dragen bij aan het eigen maken van de lesstof. In deze training krijg je handvatten hoe je coöperatieve werkvormen in kunt zetten tijdens de (instructie)lessen.

 

Cursus: Doorgaande leerlijn van groep 2 naar 3

De doorgaande leerlijn van groep 2 naar 3 blijft een aandachtspunt, want hoe zorg je voor een soepele overgang van het ene naar het andere leerjaar? In deze training nemen we je mee in de succescriteria van een soepele overgang en bieden wij voldoende input om op schoolniveau een beredeneerde keuze te maken in de uitvoering hiervan.

  

Open aanbod

Voor trainingen waar ‘open inschrijving’ achter vermeld staat, kun je je inschrijven via de agenda op de website. Het is tevens mogelijk om deze trainingen incompany te implementeren binnen jouw school. Wil je incompany? Neem contact op voor de mogelijkheden.

Cursus: Formatief evalueren (open inschrijving)

Formatief evalueren is een manier om inzicht te krijgen in het leerproces van een leerling in je groep. Dat inzicht gaat niet alleen jou aan, maar ook de leerling zelf. Op basis van de inzichten kun jij je instructie en de leerling zijn eigen handelen aanpassen teneinde succesvoller te zijn in het bereiken van een leerdoel.

 

Menu