Hoe verhouden in het (V)SO/SBO, het Landelijk Doelgroepenmodel, het proces van opbrengstgericht werken, de leerlijnen & leerdoelen, het werken met ontwikkelingsperspectieven en het inspectiekader zich tot elkaar? Schuurt dat ergens in jouw school? Zie(n) je (leraren) door de bomen het bos niet meer? HELDER Onderwijsadvies doorklieft deze materie met als doel het onderwijs in deze onderwijssoorten zo behapbaar mogelijk te organiseren. Profijtelijk voor leraar en leerling.

Trainingen

         Leerkracht
         MT/IB
    Bestuur

    Team

Landelijk Doelgroepenmodel

Is het Landelijk Doelgroepenmodel de kapstok van je onderwijs en heb je een vraag die betrekking heeft op de invoering ervan in jouw school, neem dan contact op om samen met een SBO/(V)SO-adviseur van HELDER Onderwijsadvies tot een passend antwoord te komen. De Inspectie van het Onderwijs neemt het Landelijk Doelgroepenmodel ook steeds meer alt uitgangspunt. Dus wees voorbereid! Omdat SBO- en (V)SO- scholen uniek zijn, is maatwerk het uitgangspunt. Vrijwel alle producten en diensten van HELDER Onderwijsadvies die beschreven zijn voor het regulier onderwijs en de besturen worden ook uitgevoerd in het SBO- en (V)SO.

 

   

Audit onderwijskwaliteit

Auditoren van HELDER Onderwijsadvies beschikken over de onderwijsinhoudelijke kennis om de audit in SBO en (V)SO meer diepgang te geven. Deze kennis heeft betrekking op de orthopedagogiek, het Landelijk Doelgroepenmodel en de wijze waarop opbrengstdata in de scholen wordt verzameld, verwerkt en beoordeeld. Een auditverslag kan desgewenst worden aangevuld met adviezen voor verdere ontwikkeling van een school.

 

Opbrengstgericht werken

Hoe richt je de cyclus van opbrengstgericht werken in als je op een (V)SO/SBO-school werkt? In deze schoolsoorten is het niet een kwestie van ‘even’ toetsen en de data bij elkaar zetten. HELDER Onderwijs denkt en handelt vanuit de eis van de Inspectie van het Onderwijs dat minimaal 75% van de leerlingen het streefniveau moet hebben bereikt dat bij de uitstroombestemming past. Dat geldt niet alleen aan het einde van de schoolloopbaan, maar ook op de weg daar naar toe. En daarop kun je sturen! Wil je weten hoe? Neem contact op.

 

   

Dit doen wij ook

Implementatie taal- en rekenmethodes

Inrichting van leerroutes (aanbod)

Ontwikkelen van schooloverzichten (data)

Werken met ontwikkelingsperspectieven

Groepsplanloos werken

Leerlijnen en cruciale leerdoelen

Coaching IB/MT/schoolleider

Voorbereiding op inspectiebezoek