Worstel je met het maken van schoolambities? Of met het inrichten van een kwaliteitscyclus, eventueel gebaseerd op het Landelijk Doelgroepenmodel? HELDER ondersteunt je vanuit het idee dat het onderwijs voor leraren behapbaar moet zijn. Data verzamel je omdat je ervan wilt leren en om het onderwijs beter te maken. Ook besturen adviseren we bij de inrichting van datagestuurd beleid dat voldoet aan de inspectiestandaarden BKA.

De inspectie zegt:
“Leuk, die resultaten! En nu?” HELDER heeft het antwoord.

Trainingen

         Leerkracht
         MT/IB
    Bestuur

    Team

Landelijk Doelgroepenmodel

Wil je dat het Landelijk Doelgroepenmodel de kapstok is van je onderwijs, maar heb je vragen over de toepasbaarheid ervan? HELDER adviseert je bij het praktische gebruik ervan op school-, groeps- en leerlingniveau. We koppelen het OPP aan de inrichting van de leerroutes met als doel om de schoolambities te behalen. En dit alles in een cyclisch proces gericht op de versterking van de kwaliteit van het onderwijs.

   

Audit onderwijskwaliteit

Auditoren van HELDER beschikken over doelgroepspecifieke kennis om de audit in het SBO en (V)SO meer diepgang te geven. We weten veel over het Landelijk Doelgroepenmodel, datagestuurd werken, de inrichting van een kwaliteitscyclus en de Waarderingskaders van de Inspectie. Een auditverslag kan desgewenst worden aangevuld met adviezen voor verdere ontwikkeling van een school.

 

Opbrengstgericht werken

Hoe richt je de cyclus van opbrengstgericht werken in als je op een (V)SO/SBO-school werkt? De adviseur van HELDER denkt en handelt vanuit de eis van de Inspectie van het Onderwijs dat minimaal 75% van de leerlingen het streefniveau moet hebben bereikt dat bij de uitstroombestemming past. Dat geldt niet alleen aan het einde van de schoolloopbaan, maar ook op de weg daar naar toe. En daarop kun je sturen! Wil je weten hoe?

Dit doen wij ook

Implementatie taal- en rekenmethodes

Inrichting van leerroutes (aanbod)

Ontwikkelen van schooloverzichten (data)

Werken met ontwikkelingsperspectieven

Groepsplanloos werken

Leerlijnen en cruciale leerdoelen

Coaching IB/MT/schoolleider

Voorbereiding op inspectiebezoek