SBO en (V)SO

Hoe verhouden in het v(s)o/sbo het doelgroepenmodel, het proces van opbrengstgericht werken, de leerlijnen & leerdoelen, het werken met ontwikkelingsperspectieven en het inspectiekader zich tot elkaar? Schuurt dat ergens in jouw school? Zie(n) je (leraren) door de bomen het bos niet meer? HELDER Onderwijsadvies doorklieft deze materie met als doel het onderwijs in deze onderwijssoorten zo behapbaar mogelijk te organiseren. Profijtelijk voor leraar en leerling.

Trainingen

         Leerkracht
         MT/IB
    Bestuur

    Team

Dit doen wij ook

Implementatie taal- en rekenmethodes

Inrichting van leerroutes (aanbod)

Ontwikkelen van schooloverzichten (data)

Werken met ontwikkelingsperspectieven

Groepsplanloos werken

Leerlijnen en cruciale leerdoelen

Coaching IB/MT/schoolleider

Voorbereiding op inspectiebezoek

Schooltraject: maatwerk met het doelgroepenmodel

Is het doelgroepenmodel de kapstok van je onderwijs en heb je een vraag die betrekking heeft op de toepassing van het doelgroepenmodel in jouw school, neem dan contact op om samen met een SBO/(V)SO-adviseur van HELDER Onderwijsadvies tot een passend antwoord te komen. Omdat SBO- en (V)SO- scholen uniek zijn, is maatwerk het uitgangspunt. Vrijwel alle producten en diensten van HELDER Onderwijsadvies die beschreven zijn voor het regulier onderwijs en de besturen worden ook uitgevoerd in het SBO- en (V)SO.

   

Audit onderwijskwaliteit

Auditoren van HELDER Onderwijsadvies beschikken over de onderwijsinhoudelijke kennis om de audit in SBO en (V)SO meer diepgang te geven. Deze kennis heeft betrekking op de orthopedagogiek, het doelgroepenmodel en de wijze waarop opbrengstdata in de scholen wordt verzameld, verwerkt en beoordeeld. Een auditverslag kan desgewenst worden aangevuld met adviezen voor verdere ontwikkeling van een school.

 

Trainingen

         Leerkracht
         MT/IB
    Bestuur

    Team

Expert-class: Hoe organiseer ik mijn onderwijs wat betreft gedrag?

Gedrag leer je in de klas en met je eigen klasgenoten. Toch krijgen leerlingen vaak extra ondersteuning buiten de klas. Hoe zorg je voor effectief onderwijs op het gebied van gedrag? Hoe organiseer je dit binnen je school?  

   

Expert-class: Executieve functies en zelfregulatie

Hoe kan je als leerkracht zorgen dat de leerlingen in je groep echt tot leren komen, passend bij hun mogelijkheden? Hierbij spelen de executieve functies een grote rol. Executieve functies zijn processen in het brein waardoor je je gedrag en gedachten kunt sturen. Het gaat onder andere om aandacht hebben, emotieregulatie, werkgeheugen, time management en metacognitie.

In deze expert-class leer je de theoretische achtergrond, vanuit de theorie van o.a. M. Forster–J. Cooper-Kahn, Zimmerman, en krijg praktische handvatten met leerlijnen die je gelijk in de praktijk kan inzetten binnen je school of  bij de casus die je hebt.

 

Op maat aan te vragen

  • Doelgroepenmodel
  • Opbrengstgericht werken (OGW)
  • Kwaliteitsbeleid

Neem contact op voor de mogelijkheden.

Menu