Grip op de onderwijskwaliteit, dat kan! En dan ook nog wetenschappelijk onderbouwd en gevat in een cyclisch proces. Door deze bril kijkt HELDER Onderwijsadvies naar de vijf kwaliteitsgebieden in jouw school: aanbod (OP1), zicht op ontwikkeling (OP2), didactisch handelen (OP3), onderwijsresultaten (OR1) en sturen kwaliteit en ambitie (SKA1). De advisering is kennisgericht, nuchter en praktisch.

Trainingen

         Leerkracht
         MT/IB
    Bestuur

    Team

Referentieniveaus

De referentieniveaus zijn de nieuwe standaarden in het onderwijs. Wat zijn het eigenlijk? Wie heeft ze bedacht en waarom? Welke ambities stel je hieromtrent als school en hoe vertaal je ze naar de volgtoetsen 3-8? Hoe stuur je op de referentieniveaus door middel van je aanbod? Hoe hou je goed zicht op de ontwikkeling van elke leerling? Leer de antwoorden op al deze vragen en versterk samen met HELDER Onderwijsadvies (de kwaliteit van) je onderwijs.

  

Audit van de onderwijskwaliteit

Elk van de auditoren uit het auditorenteam van HELDER Onderwijsadvies beschikt naast kennis over de kwaliteitsgebieden ook over specifieke expertise, bijvoorbeeld ten aanzien van kleuters, opbrengstgericht werken of instructiekwaliteit. We kijken naar wat er beter moet om de basiskwaliteit op orde te krijgen, naar wat er beter kan en naar wat er geborgd kan worden. Ons auditverslag kan desgewenst worden aangevuld met praktische handvatten voor de versterking van de onderwijskwaliteit.

  

Review van een ontwikkelvraag

Heb je een specifieke ontwikkelvraag, een verbeter- of een herstelopdracht als school en wil je weten hoever je gevorderd bent? HELDER Onderwijsadvies verzorgt een review op de betreffende standaarden en de schoolvraag. Ons auditverslag kan desgewenst worden aangevuld met praktische handvatten gericht op de ontwikkeling.

  

Troubleshooter kwaliteit

Een onvoldoende van de Inspectie of een herstelopdracht? Kwaliteitscyclus ligt op z’n gat? HELDER Onderwijsadvies helpt je met een traject op maat op de wijze die bij jou past. Training, coaching, advisering op de werkvloer, de critical friend zijn van het management, een tussentijdse audit… het zijn enkele van de mogelijkheden die er zijn.

  

Dit doen wij ook

Interim intern begeleider

Plan voor zicht op ontwikkeling

Coaching en begeleiding MT/schoolleider

Onderbouwing van schoolambities

School-, groeps- en leerlingbesprekingen

Voorbereiding op inspectiebezoek