Gewenst gedrag ontwikkelt zich lang niet meer altijd spontaan in de opvoedingssituatie thuis. Vanuit het oogpunt van kansengelijkheid is het dus nodig om gedragsonderwijs te geven. HELDER Onderwijsadvies gaat daarbij uit van de theorievorming van Kees van Overveld: Sociaal Emotioneel Leren. Onder de drieslag in de competenties (ik, jij en wij) die hierin worden onderscheiden zijn ook de executieve functies (ik) en burgerschap (wij) te plaatsen.

Trainingen

         Leerkracht
         MT/IB
    Bestuur

    Team

Sociaal-Emotioneel Leren

Leerlingen kunnen pas goed interacteren met de omgeving als ze ook zichzelf goed kennen (zelfkennis) en zichzelf kunnen aansturen (zelfmanagement/executieve functies). Dit zijn de zogeheten IK-competenties. Het spectrum van SEL beslaat ook de JIJ-competenties en de WIJ-competenties. Met behulp van de trainers van HELDER Onderwijsadvies kun je het gedragsonderwijs in je school inrichten vanuit het SEL-kader.  

   

Executieve functies

Hoe kun je ervoor zorgen dat de leerlingen in je groep echt tot leren komen, passend bij hun mogelijkheden? Het zijn de executieve functies die dit mogelijk maken. Dit zijn de processen in het brein die je gedachten en gedrag (aan)sturen: aandacht, emotieregulatie, werkgeheugen, timemanagement en metacognitie. HELDER Onderwijsadvies adviseert en traint leerkrachten en schoolteams in het versterken van de executieve functies van leerlingen.

   

Burgerschap

Burgerschap verwijst naar de bereidheid om een actieve bijdrage te leveren aan de maatschappij teneinde de sociale cohesie te bevorderen: jouw identiteit verbonden met een groter geheel. Burgerschap vereist kennis, en natuurlijk ook vaardigheden, maar is bovenal een attitude die ontwikkeld moet worden. De adviseurs van HELDER Onderwijsadvies staan je bij in de ontwikkeling van het burgerschapsonderwijs in jouw school.

   

OPEN INSCHRIJVINGEN

De data voor schooljaar 2022-2023 staan online! Direct online inschrijven voor een cursus? Bekijk hieronder het aanbod voor thema Sociaal gedrag, executieve functies & burgerschap:

Cursus Executieve functies

Executieve functies trainen bij kleuters? De voorkant van het brein is de dirigent. Tijdens deze cursus leer je wat executieve functies zijn en hoe je die kunt stimuleren zodat ze beter tot ontwikkeling komen.

  

Dit doen wij ook

Coöperatieve werkvormen

Training: formatief evalueren

Omgaan met moeilijke groepen

Coaching team