Inschrijven

Scroll naar beneden om alle themabijeenkomsten te zien.

Themabijeenkomst 1

Focus S(B)O

Op woensdag 27 januari 2021 is er een digitale meeting gepland waarin de ideeën en ontwerpen van Focus S(B)O uiteengezet worden. De software zal voor 95% overeenkomen met Focus PO, maar op enkele fundamentele punten anders zijn. De leerlijn van cruciale leerdoelen die eindigt bij referentieniveau 1F vormt de basis van het schoolaanbod. Daarnaast zal de vaardigheidsindex anders worden vormgegeven, zodat de middenmoot van het S(B)O ook in het midden van de schaal zichtbaar wordt. Tot slot zullen er ook landelijke S(B)O-‘normen’ in worden opgenomen.

Deze meeting wordt georganiseerd door Ynte Essers en Wijnand Gijzen.

Datum: 27 januari 2021
Tijd: 09:30-11:00 uur
Locatie: online
Kosten: gratis

Themabijeenkomst 2

Focus PO voor onderwijsadviseurs

Steeds vaker krijgen onderwijsadviseurs in hun praktijk te maken met de denk- en werkwijze achter Focus PO. Voor hen wordt deze verdiepende bijeenkomst georganiseerd. Ynte Essers laat je de nieuwe functionaliteiten van Focus PO zien en bespreekt wat het instrument, en het onderliggende gedachtegoed, voor jou als onderwijsadviseur kan betekenen.

Datum: 28 januari 2021
Tijd: 10-13 uur (max 3 uur)
Locatie: online
Kosten: gratis

Themabijeenkomst 3

Focus PO voor bovenschools onderwijskundig medewerkers

Nu Focus PO steeds meer betekenisvolle data presenteert en het aantal scholen dat volgens de (onderliggende) denk- en werkwijze van Opbrengstgericht Passend Onderwijs werkt groeit, is het handig dat je als bovenschools onderwijskundig medewerker op de hoogte bent van de achtergronden. Emila Bijl en Menno van Hasselt nemen je mee in de gedachte achter Focus PO en laten je stapsgewijs alle data-overzichten zien. Zij gaan onder andere in op de wijze waarop scholen hun schoolambities kiezen aan de hand van de referentieniveaus, de schoolweging en de uitstroombestemmingen. Ook bespreken ze hun visie op het bovenschools sturen op kwaliteit, gebaseerd op deze data, en de inhoud van een bovenschoolse module.

Datum: 4 februari 2021
Tijd: 14-17 uur (max 3 uur)
Locatie: online
Kosten: gratis

Themabijeenkomst 4

Analyseren van data via Focus PO

Focus PO is een onderwijsplansysteem dat je helpt om het onderwijs te plannen, om data te verzamelen én te analyseren. Het bevat vier opbrengsttypen: vaardigheid(sgroei), referentieniveaus, cruciale leerdoelen en betrokkenheid. De overzichten bieden een excellent zicht op de ontwikkeling van alle leerlingen in de school, in een groep en als individu. Wijnand Gijzen neemt je mee door deze opbrengsttypen de wijze waarop ze betrokken kunnen worden bij een goede schoolanalyse. Hij noemt dit ‘schooldiagnostiek’.

Datum: 9 februari 2021
Tijd: 14-17 uur (max 3 uur)
Locatie: online
Kosten: gratis

Menu