Op deze pagina vind je het ‘open’ trainingsaanbod van HELDER Onderwijsadvies. Via de agenda kun je een inschrijving doen.

De trainingen kunnen zowel los van elkaar als in samenhang met elkaar worden uitgevoerd. Het aanbod omvat practice-classes (oftewel ‘knoppentrainingen’), expertclasses, cursussen en masterclasses. Dit aanbod zal het komende halfjaar worden uitgebreid.

Practice-classes (knoppentrainingen)

Practice-class Focus PO 1-8 (3 dagen)
€1.350,-per deelnemer
 • Je bent bekend met de functionaliteiten die Focus PO 1-8 biedt, zoals het maken van een blok- of themaplan, actualiseren van de beheersing van de cruciale leerdoelen, het duiden van overzichten gebaseerd op toetsopbrengsten, het interpreteren van de respons op de leerroute, het leerdoelendossier, het beredeneerde aanbod voor groep 1 en 2 enzovoorts.
 • Je begrijpt hoe schoolambities, schoolweging, leerlijnen, referentieniveaus, cruciale leerdoelen etc. samenhangen met elkaar en met de kaders van de Inspectie van het Onderwijs, zoals het onderwijsresultatenmodel.
 • Je hebt zicht op hoe je Focus PO kunt meenemen in onderwijskundig beleid en de wijze waarop je het instrument (en dit beleid) in je school invoert.
 • Je wordt wegwijs in het expertsysteem, weet wat het systeem biedt en hoe je het kunnen inzetten in de onderwijspraktijk.
Practice-class Focus PO 1-2 (2,5 uur)
€290,-per deelnemer
 • Je hebt kennis van de denk- en werkwijze van Groeibewust Kleuteronderwijs.
 • Je kunt de functies van Focus PO 1-2 uitleggen vanuit de denk- en werkwijze.
 • Je kunt Focus PO 1-2 bedienen.

Cursussen

Cursus Spel en spelbegeleiding (2 x 3 uur)
€590,-per deelnemer
 • Je hebt kennis van de diverse soorten van spel en de ontwikkeling daarin.
 • Je weet hoe spelsoorten terug kunnen komen in de praktijk.
 • Je kunt bij elke spelsoort de juiste spelbegeleiding toepassen.
Cursus Groeibewust Kleuteronderwijs (5 x 2,5uur)
€850,-per deelnemer
 • Je hebt kennis over de denk- en werkwijze van Groeibewust Kleuteronderwijs en de wijze waarop je hieraan concreet invulling kunt geven in je eigen school.

Masterclasses

Masterclass Grip op de kleuterbouw (1 dag)
€450,-per deelnemer
 • Je hebt handvatten om het onderwijskundig (bege)leiderschap in de kleuterbouw beter gestalte te geven
 • Je weet hoe een kleuter zich ontwikkelt en hoe je hier onderwijskundig op inspeelt op een wijze die leidt tot het bereiken van leeropbrengsten.
 • Je hebt kennis over de denk- en werkwijze van Groeibewust Kleuteronderwijs

Expert-classes

Expert-class Formatief evalueren (3 x 3uur)
€590,-per deelnemer
 • Je weet wat formatief evalueren is en onder welke voorwaarrden het wel en niet toegepast kan worden
 • Je begrijpt het verschil tussen formatief en summatief evalueren.
 • Je kent de verschillende fasen van het model de formatieve toetscyclus van Gulikers en Baartman (2017).
 • Je kent de verschillende vormen van feedback geven.
 • Je kunt op basis van de formatieve evaluatie je instructie en begeleiding aanpassen.
 • Je kunt je collega’s handvatten bieden voor formatief evalueren.