VIX

Focus PO introduceert een nieuwe maat: de vaardigheidsindex (vix). Deze maat maakt het mogelijk om met volgtoetsen gemeten scores te vergelijken. Hierdoor kunnen schoolleiders en leerkrachten leeropbrengsten makkelijk interpreteren, waardoor de vertaalslag ervan naar interventies op school- en groepsniveau vereenvoudigt. Wil je meer informatie over de vix, download dan hier de volledige uitleg.

Uitleg van VIX

misschien nog een kort tekstje hier?

In het kort…

Voor leerkrachten is het werken met vaardigheidsscores verwarrend. Ze moeten elke keer opnieuw kijken naar wat de betekenis van een score is. Aan het getal van de vaardigheidsscore kun je de norm namelijk niet ‘aflezen’. Met een IQ-score is dat wel het geval. Een IQ van 114 zegt je onmiddellijk waar een persoon zich bevindt ten opzichte van het gemiddelde, ongeacht zijn leeftijd. Een kind van 10 met een IQ van 105 is intelligenter dan een jongere van 18 met een IQ van 79. Zo werkt de vix ook. Alle vaardigheidsscores worden omgerekend naar een vaste schaal die loopt van 1 t/m 100. Het landelijk gemiddelde is altijd 50. De schaal kent een verdeling in 5 niveaus, aangeduid met de Romeinse cijfers I t/m V. Ook is de schaal gekoppeld aan de vermoedelijke uitstroom richting het voortgezet onderwijs en de onderwijsbehoeften. Dit alles maakt de interpretatie een stuk gemakkelijker.

Menu