Grip op de kleuterbouw

Startdata: 15 oktober 2024, 25 maart 2025

Doel: Deze cursus geeft je praktische handvatten om het onderwijskundig (bege)leiderschap in de kleuterbouw beter gestalte te geven.

Voor wie: ib'er/kwaliteitscoördinator, schoolleiding

Duur: 1 bijeenkomst van 09:30 tot 15:30 uur

Accreditatie: Nee

Inschrijving: Individueel en/of team

Locatie: Culemborg

Prijs: € 450,-

Inhoud

Groeibewust Kleuteronderwijs is gebaseerd op het idee van een sensitief-responsieve leerkracht, iemand die nauwlettend observeert, luistert en begrijpt wat elk kind in zijn of haar ontwikkeling nodig heeft om te floreren. Om deze benadering te realiseren, richten we ons op de ontwikkeling van acht cruciale vaardigheden voor jonge-kindprofessionals, waarmee zij het onderwijs aan het jonge kind nog beter kunnen afstemmen op de behoeften van hun lerende brein.

De basis met Marald Mens (gastspreker)

We beginnen bij de basis. Marald neemt je mee op een boeiende reis door de wereld van onze hersenen. Je krijgt diepgaand inzicht in hoe het brein van jonge kinderen zich op cognitief, emotioneel en sociaal vlak ontwikkelt. Dit inzicht is essentieel om effectief onderwijs te kunnen bieden aan de jonge generatie. Het vormt de fundamenten voor het realiseren van Groeibewust Kleuteronderwijs.

Na deze inspirerende start, duiken we dieper in de wereld van het jonge kind. We geven je de tools en kennis die nodig zijn om grip te krijgen op het onderwijs aan het jonge kind. We helpen je dit te versterken en te borgen aan de hand van de acht vaardigheden die de basis vormen van groeibewust onderwijs aan jonge kinderen. Hierbij staat de sensitief-responsieve leerkracht centraal.

Je krijgt onder meer antwoord op de volgende vragen:

  • Hoe creëer je een gestructureerde en voorspelbare omgeving voor kleuters, waardoor ze zich kunnen concentreren op hun ontwikkeling en zelfstandig kunnen functioneren binnen groepsafspraken? Het doel daarbij is dat de leerkracht ruimte krijgt voor instructie, begeleiding en observeren.
  • Wat is het belang van werken in de zone van de naaste ontwikkeling en hoe organiseer je dat in de kleutergroep?
  • Welke instructievormen pas je toe bij kleuters en hoe maak je instructies nog betekenisvoller? Het doel daarbij is om de betrokkenheid hoog te houden en te zorgen dat de geleerde concepten goed worden begrepen.
  • Hoe richt je een rijke leeromgeving in waarin de kleuter ook nieuwsgierig en betrokken is tijdens het werken in de reken- en taalhoek en hoe verrijk je de leeromgeving door te thematiseren?
  • Hoe bevorder je de creativiteit en het handelend vermogen bij kleuters en stimuleer je zelfstandige denk- en probleemoplossingsvaardigheden van kinderen door middel van creatieve activiteiten en het stellen van succescriteria?
  • Hoe begeleid je kleuters tijdens het spelen/werken optimaal? Welke ontwikkelimpulsen geef je op welk moment en hoe speel je eigenlijk mee en begeleid je een werkles?

Het resultaat

  • 1 Je beschikt over een diepgaand begrip van de kleuterontwikkeling en hoe je hierop onderwijskundig kunt inspelen om passende opbrengsten te realiseren.

Trainers

Ingrid van Mierlo

Ynte Essers

Susan Luimes

Femke Ruiter

Milou de Kleijn

Delen:

Heb je nog vragen?

Neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier