ADVISERING MASTERCLASS OPO

ONS AANBOD

APPLICATIETRAINING

Masterclass Opbrengstgericht Passend Onderwijs

Aan het einde van de vijfdaagse Masterclass heb jij opbrengstgericht en passend onderwijs in jouw school opgestart. Je hebt invulling gegeven aan kwaliteitsaspecten die in het waarderingskader van de Inspectie van het Onderwijs worden genoemd. Na afloop van de training heb je de grondslagen gelegd voor een passend aanbod, houd je zicht op de ontwikkeling van leerlingen en geef je richting aan het didactisch handelen in jouw school. Je stuurt daarmee tevens op het realiseren van gewenste opbrengsten door een cyclisch werkproces met een minimale hoeveelheid administratieve handelingen.

Applicatietraining Focus PO

Aan het eind van deze dag ben je in staat om het nieuwe Focus PO uit te leggen aan je collega’s. Je snapt hoe de 6 uitgangspunten van Opbrengstgericht Passend Onderwijs (en groepsplanloos werken) zijn verbonden met de nieuwe functies. Je begrijpt hoe je in relatie tot je schoolambitie kunt kiezen voor een planning van de cruciale leerdoelen naar de te bereiken referentieniveaus. Ook leer je hoe je met Focus PO zicht houdt op de ontwikkeling van de leerlingen.

Advisering

Soms past het beter bij de ontwikkeling van een school om een deel van de invoering uit te laten voeren of om daarbij geadviseerd te worden. Bijvoorbeeld om een keer de schoolbespreking voor te doen, te helpen met de invoering van Focus PO, groepsplanloos werken verder inhoud te geven of om feedback te geven op onderwijsplannen en/of groepsoverzichten. Het komt ook voor dat de schoolbespreking leidt tot nieuwe vragen met betrekking tot specifieke vakdidactiek of instructievaardigheden. Ook hierbij kunnen wij je helpen.

In voorbereiding

Wij ontwikkelen telkens nieuwe trainingen. In voorbereiding zijn momenteel:

  • Opbrengstgericht spelen met kleuters (voorjaar 2021)
  • Opbrengstgericht werken aan gedrag (voorjaar 2021)
Menu