Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de website www.helderonderwijsadvies.nl en alle onderliggende pagina’s. Door de website te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer.

Informatie op de website

  • Helder Onderwijsadvies werkt de inhoud van de website nauwkeurig en regelmatig bij en actualiseert deze wanneer nodig. Ondanks deze inspanningen is het mogelijk dat inhoud van de website onvolledig of verouderd is.
  • Helder Onderwijsadvies geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie (inclusief prijsvermeldingen) die op de website wordt geraadpleegd.
  • Helder Onderwijsadvies is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waarnaar verwezen wordt.
  • Helder Onderwijsadvies verschaft informatie op de website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
  • Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie die gegeven wordt op de website.

Veiligheid van de website

  • Helder Onderwijsadvies biedt geen garantie over de veiligheid van de website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van de website.
  • Helder Onderwijsadvies kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook, geleden door het gebruik van de informatie op de website.
  • Helder Onderwijsadvies kan de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. Helder Onderwijsadvies kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/van de website.

Auteursrecht
Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle tekst, grafisch materiaal en logo’s) berusten uitsluitend bij Helder Onderwijsadvies. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze informatie op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Helder Onderwijsadvies.

Wijzigingen
Helder Onderwijsadvies behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande mededeling deze disclaimer te wijzigen.

Delen: