Klachtenregeling

HELDER Onderwijsadvies streeft ernaar om de dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent over de dienstverlening zoals die door ons geboden is. Alleen als je je ontevredenheid kenbaar maakt kunnen wij er iets mee doen. Het heeft de voorkeur dat je je ontevredenheid met ons bespreekt. Vaak is dat voldoende om het probleem op te lossen. Indien je na bespreking van de klacht nog steeds ontevreden bent, kun je je klacht schriftelijk kenbaar maken aan HELDER Onderwijsadvies. De klachtenprocedure heeft tot doel om te komen tot een voor beide partijen bevredigende oplossing tegen de achtergrond van de algemene voorwaarden van HELDER Onderwijsadvies.

Het vriendelijke verzoek om het ingevulde klachtenformulier te versturen naar: info@helderonderwijsadvies.nl o.v.v. Klacht HELDER Onderwijsadvies.