Inhoud

In de expertclass Schoolbespreking leer je hoe je een schoolbespreking uitvoert als onderdeel van je kwaliteitscyclus. Je leert hoe je een team in de actiestand kunt zetten, oftewel: hoe je de teamleden actief kunt betrekken bij de stappen evalueren & signaleren, analyseren en het ontwerpen en uitvoeren & monitoren van een verbeteraanpak.

Voor wie?

Deze expertclass is bedoeld voor iedereen in het primair onderwijs die direct of indirect bij een schoolbespreking is betrokken. Het maakt niet uit met welk leerlingvolgsysteem je werkt, welke toetsen je gebruikt en of je met Focus PO werkt.

“Deze expertclass geeft handen en voeten aan het sturen op kwaliteit in de school.”

Eindniveau (doelen)

Aan het einde van deze expertclass weet je wat er nodig is om de schoolbespreking op jouw school voor te bereiden, uit te voeren en de uitkomsten ervan vast te leggen en te borgen. Wat betreft de voorbereiding is er bijzondere aandacht voor dataverzameling, datapresentatie en de het opstellen van schoolambities.

Specifieke doelen van deze expertclass

Ik weet…

  • hoe ik een betekenisvol dataoverzicht samenstel
  • hoe ik een schoolbespreking voorbereid
  • hoe ik een schoolbespreking stapsgewijs uitvoer: inhoudelijk, procesmatig en organisatorisch
  • hoe ik de uitkomsten ervan vastleg en borg

Werkvormen en literatuur

De expertclass is opgebouwd uit infoblokken, reflectiemomenten en good practices.
Groepsplanloos werken FAQ (2018). Gijzen & van Hasselt. Deel II – De schoolbespreking

Overige informatie

Trainers

Wijnand Gijzen

Programma
De expertclass duurt 1 dag van 9.30 – 15.00u

Data
Dinsdag 13 juni 2023
Maandag 19 juni 2023 (VOL)
Dinsdag 5 september 2023
Donderdag 14 september 2023
Dinsdag 16 januari 2024
Donderdag 25 januari 2024 

Locatie
HELDER Onderwijsadvies
Zandstraat 7
4101 EC Culemborg

Schrijf je in voor de expertclass Schoolbespreking

€450,-

per deelnemer (vrijgesteld van btw)