School en kwaliteit

Wil je meer grip krijgen op de onderwijskwaliteit? Is er specifieke expertise nodig ten aanzien van kleuters, opbrengstgericht werken of instructiekwaliteit? Helder Onderwijsadvies begeleidt hierbij op basis van de vijf kwaliteitsgebieden in jouw school: aanbod (OP1), zicht op ontwikkeling (OP2), didactisch handelen (OP3), onderwijsresultaten (OR1) en sturen kwaliteit en ambitie (SKA1).